Tidligere disputaser - Side 4

Tid og sted: 12. feb. 2016 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Morten Holmboe ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Fengsel eller frihet - Om teori og praksis i norsk straffutmåling, særlig i grenselandet mellom fengsel og mildere reaksjoner  

Tid og sted: 27. nov. 2015 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand. jur Thomas Horn ved Institutt for Offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d:

Fullstendig isolasjon ved risiko for bevisforspillelse – rettspolitiske vurderinger

 

Tid og sted: 9. nov. 2015 13:3016:30, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Tone Linn Wærstad ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Protecting Muslim Minority Women’s Human Rights at Divorce: Application of the Protection against Discrimination Guarantee in Norwegian Domestic Law, Private International Law and Human Rights Law. 

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted: 6. nov. 2015 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Ragnar Nordeide vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d:

The Interaction between the European convention on Human Rights (ECHR) and other International Law. What role for a purposive conception of the ECHR?”

Disputasen vil foregå på engelsk.

Bildet kan inneholde: halskjede.
Tid og sted: 27. okt. 2015 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand. jur Irina Eidsvold Tøien ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Skapende, utøvende kunstnere - vurdering av beskyttelsen av utøvende kunstneres prestasjoner etter norsk rett  

Tid og sted: 9. okt. 2015 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i kriminologi Kjersti Lohne ved Institutt for kriminologi og rettsossiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Advocates of Humanity: Human Rights NGOs and the International Criminal Court  

Tid og sted: 15. sep. 2015 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Moses Deyegbe Kuvoame ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: "In Search of Care: How marginalised street-involved Black and minority ethnic youths tackle the psychoaffective injuries of multiple and prolonged marginality in a White workfare state"  

Tid og sted: 28. aug. 2015 11:1515:00, Gamle festsal, Urbygningen DA

Christin Thea Wathne ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi og AFI, HIOA, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Som å bli fremmed i eget hus - Politiets opplevelse av mening og motivasjon i lys av nye styringssystemer  

Tid og sted: 26. juni 2015 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Nino Tsereteli ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Legal Validity and Legitimacy of the Pilot Judgment Procedure of the European Court of Human Rights.

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted: 11. juni 2015 13:0015:30, Teologisk eksamensssal, 2. etg. DA

Melanie Hack ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Taking age equality seriously: The example of mandatory retirement. A comparative legal analysis between Norway and Germany in light of Council Directive 2000/78/EC.

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted: 9. juni 2015 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Marianne Jenum Hotvedt ved Institutt for Privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Arbeidsgiverbegrepet. En analyse av grunnlaget for arbeidsgiverplikter.

Tid og sted: 2. juni 2015 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Katrine Broch Hauge vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Erstatningsnivået ved tvangsovertaking av fallrettar

Tid og sted: 6. mai 2015 13:0015:30, Gamle festsal, 1. etg, Urbygningen

Cand. jur Maria Astrup Hjort ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Tilgang til bevis i sivile saker. Særlig om digitale bevis.

Tid og sted: 17. apr. 2015 11:1515:00, Auditorium 4, 2. etg. Urbygningen

Froukje Maria Platjouw ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Environmental Law & The Ecosystem Approach The Need for Consistency and Coherence in Environmental Law for the Maintenance of Ecosystem Integrity

 

Tid og sted: 24. mars 2015 11:1515:00, Gamle festsal, Urbygningen DA

Master i Kriminologi Sverre Flaatten vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Høyesteretts lenker – Straffeutmåling i etterkrigstiden: en fortolkning med utgangspunkt i vinningslovbrudd.

Tid og sted: 5. mars 2015 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Joanna Nicholson ved Norsk senter for menneskerettigheter vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d. "Fighters as Victims in International Criminal Law"

Tid og sted: 30. jan. 2015 11:1515:00, Universitetets Aula, Karl Johansgt. 47

Cand. jur Markus Jerkø ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Rettslig bevisvurdering - om dens rammer, redskaper og grensene for vår erkjennelse.

Synnøve Ugelvik
Tid og sted: 5. des. 2014 09:1513:00, Gamle Festsal, Urbygningen DA

Cand. jur. Synnøve Ugelvik vil  forsvare sin avhandling for graden Ph.D:

Innenfor på utsiden: Norge og politisamarbeidet i EU

(Disputasen vil foregå på engelsk)

Tid og sted: 11. nov. 2014 11:1515:00, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Cand. jur. Anine Kierulf vil  forsvare sin avhandling for graden Ph.D: Domstolenes rettighetsprøving av lover i Norge

Tid og sted: 26. sep. 2014 10:1514:00, Gamle Festsal, 1. etg Urbygningen

Malcolm Langford ved Norsk senter for menneskerettigheter vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Sosiale rettigheter i retten

Tid og sted: 28. aug. 2014 11:1515:00, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Cand. jur Hedvig Bugge Reiersen vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Aksjelovenes utdelingsbegrep

Tid og sted: 23. juni 2014 11:1515:00, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Cand. jur Tore Fjørtoft vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Økonomiske medlemsrettar i samvirkeforetak

Tid og sted: 17. juni 2014 11:1515:00, Nasjonalgalleriet, Auditoriet

Cecilie Hellestveit ved Norsk senter for menneskerettigheter vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Conduct of Hostilities under the International Humanitarian Law of Non-International Armed Conflict

Tid og sted: 19. mai 2014 12:1516:00, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Cand. jur Merete Havre vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Den store balansetesten - varetekt etter en proporsjonalitetsmodell

Tid og sted: 27. jan. 2014 11:1514:30, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Cand. jur Anders Løvlie vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d:

Rettslige faktabegreper