Tidligere disputaser - Side 5

Tid og sted: 24. jan. 2014 12:1515:00, Gamle Festsal, 1. etg DA

Vikram Kolmannskog vil forsvare sin avhandling for graden dr. Philos:

We are in between - Securing effective rights for persons displaced in the context of climate change and natural hazard-related disasters

Tid og sted: 7. nov. 2013 11:1515:00, Nasjonalgalleriet, Auditoriet, Universitetsgata 13

Cand.jur. Gina Bråthen ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling "Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt" for graden ph.d

Tid og sted: 30. okt. 2013 11:1515:00, Nasjonalgalleriet, Auditoriet, Universitetsgata 13

Master i Rettsvitenskap Thomas Frøberg vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Rettslig prinsippargumentasjon

Tid og sted: 9. sep. 2013 11:1515:00, Universitetets Aula, Karl Johansgt. 47

Rozemarijn van der Hilst ved Norsk senter for menneskerettigheter vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Putting Privacy to the Test: How Counter-Terrorism Technology is Challenging Article 8 of the European Convention on Human Rights

Tid og sted: 9. sep. 2013 10:1511:00, Universitetets Aula, Karl Johansgt. 47

Rozemarijn van der Hilst ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The relationship between privacy and democracy, particularly in light of the 1983 Census Act decision of the German Federal Constitutional Court.

Tid og sted: 28. aug. 2013 11:1515:00, Nasjonalgalleriet, Auditoriet

Cand. jur Imran Haider vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Folketrygdlovens inntektsbegreper

Tid og sted: 18. juni 2013 11:1516:00, Nasjonalglleriet, Auditoriet

Cand. jur Eirik Bjørge vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Evolutionary interpretation of treaties

Tid og sted: 10. juni 2013 11:1516:00, Domus Bibliotheca, Auditorium 14

Cand. jur Øystein Jensen vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: The Commission on the Limits of the Continental Shelf: Law and Legitimacy

Tid og sted: 6. juni 2013 12:3016:00, Auditorium 14, Domus Bibliotheca

Gunnar Nordén vil forsvare sin avhandling for graden dr. philos:

Konfluensen mellom materielle rettsnormer og prosessuelle beslutningsmekanismer: Essays i anvendt rettsteori.

Tid og sted: 5. mars 2013 12:30, Nasjonalgalleriet, auditoriet

Cand.jur. Peder Østbye vil forsvare sin avhandling:

"Rational Antitrust Analysis:  An inquiry into antitrust assessment principles and procedures" for graden dr.philos.

Tid og sted: 8. feb. 2013 11:3016:00, Nasjonalgalleriet, auditoriet

Farhat Taj ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling Legal Pluralism, Human Rights and Islam in Norway. Making Norwegian Law Available, Acceptable and Accessible to Women in Multicultural Setting for graden ph.d.

 

Tid og sted: 7. feb. 2013 10:3016:00, Gamle festsal, DA, 1.etg.

Master i kriminolog Ida Nafstad ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvara si avhandling for graden ph.d.: Et anstendig menneske. Møter mellom rusbrukere og det offentlige rom i Oslo.

Tid og sted: 30. nov. 2012 10:3015:00, Gamle festsal, DA, 1. etg.

Cand.jur. Torunn Salomonsen ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling "Joint Criminal Enterprise as a Way of Attributing International Crimes to Political Leaders" for graden ph.d.

Tid og sted: 27. nov. 2012 10:1515:00, Gamle festsal, DA, 1. etg

Cand.jur. Sigrid Stokstad ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling Kommunalt selvstyre. Kompetansefordelingen mellom Stortinget, statsforvaltningen og kommunene for graden ph.d.

Tid og sted: 4. okt. 2012 10:30, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Master i rettsvitenskap Nikolai Kristoffersen Winge ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling " Kampen om arealene. Rettslige styringsmidler for en helhetlig utmarksforvaltning" for graden ph.d.

Tid og sted: 8. juni 2012 10:15, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Cand.jur. Birgitte Hagland ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling Erstatningsbetingende medvirkning for graden ph.d.

Tid og sted: 16. mai 2012 12:15, Auditorium 4, 2. etg. Domus Academica

Cand.jur. Janicke Wiggen ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. Anskaffelsesdirektivet og samarbeid i offentlig sektor: Kontraktsbegrepets grenser.

Tid og sted: 14. mai 2012 12:15, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Cand.jur. Julia Köhler-Olsen ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Barnets rett til selvbestemmelse i forhold til religiøse normer

Tid og sted: 26. jan. 2012 12:15, Gamle festsal, 1.etg. DA

Cand.polit. Yngvil Grøvdal ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvara si avhandling for graden ph.d.: "En vellykket sak? Kvinner utsatt for mishandling møter strafferettsapparatet." Kandidaten er tilknytta Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Tid og sted: 18. jan. 2012 12:15, Gamle festsal, 1. etg. DA

Cand.jur. Marianne Reusch ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. "Allemannsretten - friluftslivets rettsgrunnlag"

Tid og sted: 9. des. 2011 10:15, Auditorium 4, 2. etg. DA

Cand.jur. Vibeke Blaker Strand ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:" Diskrimineringsvernets rekkevidde i møte med religionsutøvelse. "

Tid og sted: 25. nov. 2011 11:00, Auditorium 4, DA

Rettssosiolog Hadi Khosravi Lile ved Norsk senter for menneskerettigheter vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ”FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1) om formålet med opplæring: En rettssosiologisk studie om hva barn lærer om det samiske folk. ”

Tid og sted: 28. juni 2011 11:15, Gamle festsal, DA

LL.M. Tadesse Kassa Woldetsadik ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: “Reflecting on treaty regimes and customary rules of international water courses law providing for utilization of the Nile River basin water resources”

Tid og sted: 27. jan. 2011 12:15, Gamle festsal

Cand.jur. Marius Stub ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet. Undersøkelse og beslag i feltet mellom forvaltningsprosess og straffeprosess.

Tid og sted: 26. nov. 2010 12:15, Auditorium 4

Cand.jur Inger Marie Sunde ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Automatisert inndragning.