Tidligere disputaser - Side 7

Tid og sted: 7. nov. 2008 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

cand.jur. Harald Irgens-Jensen ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Bedriftens hemmelighet - og rettighet? Bedrifters rettslige vern mot at andre utnytter deres bedriftshemmeligheter eller annen virksomhetsrelatert informasjon

Tid og sted: 24. okt. 2008 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

LLM Susan Schiavetta ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Electronic Alternative Dispute Resolution – Increasing Access to Justice Via Procedural Protections

Tid og sted: 17. okt. 2008 14:30, Gamle festsal, Domus Academica

cand.polit. Ingvill Thorson Plesner ved Norsk senter for menneskerettigheter vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Freedom of Religion and Belief - a quest for State Neutrality?

Tid og sted: 17. okt. 2008 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

cand.jur. John Asland ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Uskifte

Tid og sted: 11. juni 2008 09:15, Auditorium 14, Domus Bibliotheca

cand.jur. Jens Petter Berg ved Senter for rettsinformatikk, IFP, vil forsvare sin avhandling for graden dr.juris. (doctor juris): Vitenskapsteoretiske og moralfilosofiske grunnproblemer i en postrettsrealistisk norsk rettsvitenskap

Tid og sted: 25. apr. 2008 10:15, Teologisk Eksamenssal, Domus Academica

Annan Voskuil, LLM ved Senter for Menneskerettigheter vil forsvare sin avhandling for graden dr.juris. (doctor juris): The Indigenous Peoples Convention - Perspectives Offered by Its Article 12(1)

Tid og sted: 24. apr. 2008 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

cand.jur. Margrethe Buskerud Christoffersen ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden dr.juris. (doctor juris): Kjøp og salg av virksomhet - selgers risiko og ansvar for mangler

Tid og sted: 4. apr. 2008 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

cand.jur. Trygve Bergsåker ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden dr.juris. (doctor juris): Eiendomsmegling – omsorgsplikt og god meglerskikk. Med et spesialstudium av salg ved budgivningskonkurranse