Prøveforelesninger - Side 5

Tid og sted: 28. juni 2011 09:1510:00, Gamle festsal, DA

LL.M. Tadesse Kassa Woldetsadik ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: 'Water security as an emerging legal concept under the Nile River Basin Cooperative Framework Agreement' 

Tid og sted: 27. jan. 2011 10:1511:00, Gamle festsal DA

Cand.jur. Marius Stub ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Begrepet "enkeltvedtak" i komparativt lys.

Tid og sted: 26. nov. 2010 10:1511:00, Auditorium 4

Cand.jur Inger Marie Sunde ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Bør dataavlesning tillates som etterforskningsmetode i Norge, og eventuelt i hvilken form og på hvilke betingelser, særlig sett hen til innførte og foreslåtte regler i de øvrige skandinaviske land?

Tid og sted: 4. nov. 2010 16:1517:00, Auditorium 13, Domus Media

LL.M. Emily Weitzenboeck ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The contract element in company law.

Tid og sted: 21. okt. 2010 10:1511:00, Teologisk eksamenssal

Cand.polit. Herbjørn Andresen ved Institutt for privatrett/SERI avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Europarettens betydning ved behandling av opplysninger om enkeltmenneskers helse.

Tid og sted: 19. okt. 2010 16:1517:00, Teologisk eksamenssal

Cand.jur Kjetil Mujezinović Larsen ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The control of UN protection of human rights in international peace operations.

Tid og sted: 2. sep. 2010 16:1517:00, Teologisk eksamenssal, DA

LL.M.  Yue Liu ved Institutt for privatrett/SERI avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Body-Scanning: The Privacy Issues and How to Regulate Them.

Tid og sted: 31. aug. 2010 16:1517:00, Auditorium 4, DA

LL.M. Tobias Mahler ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:The Lawyer in 2020.

Tid og sted: 19. aug. 2010 16:1517:00, Auditorium 4, DA

Cand.jur Bjarte Thorson ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Ansvarssystemet i Draft Common Frame of Reference (DCFR) book 6".

Tid og sted: 13. aug. 2010 10:1511:00, Gamle festsal

Cand.jur Andreas Bullen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "On the allocation of group contributions, interest and losses between head office and branch".

Tid og sted: 21. juni 2010 10:1511:00, Auditorium 4, Domus Academica

Cand.jur Ingunn Ikdahl ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Concepts of Property and Property Rights.

Tid og sted: 10. juni 2010 16:1517:00, Teologisk eksamenssal, Domus Academica

LLM Maryke Silalahi Nuth ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Software contracts: The interplay between the definition of the contract object and the agreed specifications, price and schedule.

Tid og sted: 7. juni 2010 16:1517:00, Teologisk eksamenssal, DA

Cand.jur Anders Mikelsen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Ordrebekreftelsens rettslige funksjon.

Tid og sted: 31. mai 2010 16:1517:00, Teologisk eksamenssal

Cand.jur Eirik Østerud ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Judicial review of Commission competition decisions and Article 6 ECHR.

Tid og sted: 29. apr. 2010 16:1517:00, Teologisk eksamenssal, Domus Academica

Cand.jur Inger Berg Ørstavik ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:"Konkurranserettens betydning ved tolkning og utfylling av avtaler."

Tid og sted: 26. mars 2010 09:15, Gamle festsal

Cand.jur Thomas Olsen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Personvern – ord eller realitet ved håndhevelse av personvernretten. Norsk og internasjonal utvikling (f.eks ”breach notification")”.

Tid og sted: 15. des. 2009 10:1511:00, Gamle festsal, Domus Academica Karl Johans gate 47.

Cand.jur. Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Regjeringsadvokatens betydning for rettssikkerheten i forvaltningen, for menneskerettighetenes gjennomslag og for prøvingen av lovers grunnlovsmessighet.

Tid og sted: 26. nov. 2009 16:15, Theologisk eksamenssal Domus Academica, Karl Johans gt. 47

Cand.jur Herman Bruserud ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Håndtering av forretningshemmeligheter i kontraktsforhold"

Tid og sted: 6. nov. 2009 11:15, Gamle festsal, Domus Academica

Cand.jur. Lars-Jonas Nygard ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Lekdommere i Norden. Hvilke rettspolitiske og rettssikkerhetsmessige argumenter har medført at den tradisjonelle juryordningen ikke er den dominerende i de andre nordiske landene?

Tid og sted: 22. okt. 2009 16:15, Theologisk eksamenssal, Domus Academica

Benedikte Moltumyr Høgberg ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Fra Eidsvoll til Strasbourg og Brüssel: Hvilken betydning vil Grunnloven ha som selvstendig skranke for lovgivers kompetanse?"

Tid og sted: 2. okt. 2009 09:15, Auditorium 14, Domus Bibliotheca

Nicolai Nyland ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kan man, med utgangspunkt i prinsippet om bærekraftig utvikling oppstille en folkerettslig plikt for stater til å beskytte sitt eget miljø? Hvilken betydning får i tilfelle en slik plikt for suverenitetsprinsippet?

Tid og sted: 20. aug. 2009 16:15, Theologisk ekasmenssal DA

cand.jur Thomas Rieber-Mohn ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kan opphavsretten lære noe fra den tingsrettslige allemannsretten når det gjelder utforming og forståelse av de opphavsrettslige låneregler?

Tid og sted: 18. juni 2009 10:15, Auditorium 14, DB

Christoffer Conrad Eriksen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Does proportionality have any role in judicial review in Norwegian administrative law beyond the application of EU and ECHR law?

Tid og sted: 4. mai 2009 16:15, Theologisk eksamenssal, DA

LLM Edward T. Canuel ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Exemption clauses in a comparative perspective

Tid og sted: 27. feb. 2009 10:15, Gamle Festsal

Helga Aune ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kvinnekonvensjonens og kvinnerettslig teoris betydning for norsk rettsanvendelse og rettsvitenskapelige analyser