Prøveforelesninger - Side 5

Tid og sted: 26. nov. 2012 16:1517:00, Auditorium 4, DA, 2. etg.

Cand.jur. Sigrid Stokstad ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Lovlighets- og  gyldighetskontroll av kommunale vedtak

Tid og sted: 4. okt. 2012 09:1510:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Master i rettsvitenskap Nikolai Kristoffersen Winge ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Overprøving av forvaltningsvedtak som kan påvirke målet om bærekraftig utvikling: Systemer for overprøving og prøvingsinstansens stilling i de skandinaviske land."   

Tid og sted: 7. juni 2012 16:1517:00, Auditorium 4, 2. etg. Domus Academica

Cand.jur. Birgitte Hagland  ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Informasjonsansvar overfor tredjemann

Tid og sted: 16. mai 2012 10:1511:00, Auditotium 4, 2. etg. Domus Academica

Cand.jur. Janicke Wiggen  ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Adgangen etter EØS-rettens regler om offentlige anskaffelser og statsstøtte til å revidere kontrakter mellom offentlige oppdragsgivere og deres leverandører som følge av en uventet utvikling

Tid og sted: 14. mai 2012 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Cand.jur. Julia Köhler-Olsen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Hvilken samtykke- og nektingskompetanse har barn og foreldre ved religiøst eller kulturelt motiverte kroppslige inngrep på barn?

Tid og sted: 18. jan. 2012 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. DA

Cand.jur. Marianne Reuch  ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Hvilken betydning har internasjonale regler for norsk rovviltforvaltning, og ville EUs regelverk gjøre noen forskjell?"

Tid og sted: 8. des. 2011 18:1519:00, Theologisk eksamenssal. 2 etg. DA

Cand.jur. Vibeke Blaker Strand  ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"En diskrimineringsrettslig tilnærming versus en velferdsrettslig tilnærming for bedring av utsatte grupper og individers rettsstilling"

 

 

Tid og sted: 25. nov. 2011 09:1510:00, Auditorium 4, DA

Rettssosiolog Hadi Khosravi Lile ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Global normdannelse og nasjonal rettshåndheving - teoretiske og metodiske perspektiver, med ett eller flere eksempler.»  

Tid og sted: 28. juni 2011 09:1510:00, Gamle festsal, DA

LL.M. Tadesse Kassa Woldetsadik ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: 'Water security as an emerging legal concept under the Nile River Basin Cooperative Framework Agreement' 

Tid og sted: 27. jan. 2011 10:1511:00, Gamle festsal DA

Cand.jur. Marius Stub ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Begrepet "enkeltvedtak" i komparativt lys.

Tid og sted: 26. nov. 2010 10:1511:00, Auditorium 4

Cand.jur Inger Marie Sunde ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Bør dataavlesning tillates som etterforskningsmetode i Norge, og eventuelt i hvilken form og på hvilke betingelser, særlig sett hen til innførte og foreslåtte regler i de øvrige skandinaviske land?

Tid og sted: 4. nov. 2010 16:1517:00, Auditorium 13, Domus Media

LL.M. Emily Weitzenboeck ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The contract element in company law.

Tid og sted: 21. okt. 2010 10:1511:00, Teologisk eksamenssal

Cand.polit. Herbjørn Andresen ved Institutt for privatrett/SERI avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Europarettens betydning ved behandling av opplysninger om enkeltmenneskers helse.

Tid og sted: 19. okt. 2010 16:1517:00, Teologisk eksamenssal

Cand.jur Kjetil Mujezinović Larsen ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The control of UN protection of human rights in international peace operations.

Tid og sted: 2. sep. 2010 16:1517:00, Teologisk eksamenssal, DA

LL.M.  Yue Liu ved Institutt for privatrett/SERI avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Body-Scanning: The Privacy Issues and How to Regulate Them.

Tid og sted: 31. aug. 2010 16:1517:00, Auditorium 4, DA

LL.M. Tobias Mahler ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:The Lawyer in 2020.

Tid og sted: 19. aug. 2010 16:1517:00, Auditorium 4, DA

Cand.jur Bjarte Thorson ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Ansvarssystemet i Draft Common Frame of Reference (DCFR) book 6".

Tid og sted: 13. aug. 2010 10:1511:00, Gamle festsal

Cand.jur Andreas Bullen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "On the allocation of group contributions, interest and losses between head office and branch".

Tid og sted: 21. juni 2010 10:1511:00, Auditorium 4, Domus Academica

Cand.jur Ingunn Ikdahl ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Concepts of Property and Property Rights.

Tid og sted: 10. juni 2010 16:1517:00, Teologisk eksamenssal, Domus Academica

LLM Maryke Silalahi Nuth ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Software contracts: The interplay between the definition of the contract object and the agreed specifications, price and schedule.

Tid og sted: 7. juni 2010 16:1517:00, Teologisk eksamenssal, DA

Cand.jur Anders Mikelsen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Ordrebekreftelsens rettslige funksjon.

Tid og sted: 31. mai 2010 16:1517:00, Teologisk eksamenssal

Cand.jur Eirik Østerud ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Judicial review of Commission competition decisions and Article 6 ECHR.

Tid og sted: 29. apr. 2010 16:1517:00, Teologisk eksamenssal, Domus Academica

Cand.jur Inger Berg Ørstavik ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:"Konkurranserettens betydning ved tolkning og utfylling av avtaler."

Tid og sted: 26. mars 2010 09:15, Gamle festsal

Cand.jur Thomas Olsen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Personvern – ord eller realitet ved håndhevelse av personvernretten. Norsk og internasjonal utvikling (f.eks ”breach notification")”.

Tid og sted: 15. des. 2009 10:1511:00, Gamle festsal, Domus Academica Karl Johans gate 47.

Cand.jur. Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Regjeringsadvokatens betydning for rettssikkerheten i forvaltningen, for menneskerettighetenes gjennomslag og for prøvingen av lovers grunnlovsmessighet.