Prøveforelesninger - Side 6

Tid og sted: 29. jan. 2009 16:15, Theologisk eksamenssal, Domus Academica

cand.jur. Torunn Elise Kvisberg ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Haagkonvensjonen (2000) om beskyttelse av voksne over grensene. Betraktninger rundt Norges eventuelle ratifisering av konvensjonen.

Tid og sted: 18. des. 2008 16:15, Teologisk eksamenssal, Domus Academica

M.A. Girmachew Alemu Aneme ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Peace support operations with and without a UN Security Council Mandate – a legal comparison

Tid og sted: 6. nov. 2008 17:15, Teologisk Eksamenssal, Domus Academica

cand.jur. Harald Irgens-Jensen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: En framstilling og vurdering av adgangen til å få tilkjent kompensasjon for annet enn økonomisk tap som følge av kontraktbrudd

Tid og sted: 23. okt. 2008 16:15, Teologisk Eksamenssal, Domus Academica

LLM Susan Schiavetta ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Data protection and passenger data transfer by airlines to home or third country governments

Tid og sted: 16. okt. 2008 16:15, Teologisk Eksamenssal, Gamle festsal

cand.jur. John Asland ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Passivitet som bortfallsgrunn for forpliktelser og ervervsgrunn for rettigheter i familie- og arveretten

Tid og sted: 10. juni 2008 16:15, Auditorium 14, Domus Bibliotheca

cand. jur. Jens Petter Berg ved Senter for rettsinformatikk, IFP avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Vil det kunne oppstå behov for sivil ulydighet innenfor en rettsordning, dersom denne ikke anerkjenner urimelige rettsavgjørelser som "gjeldende rett"?

Tid og sted: 10. juni 2008 15:15, Auditorium 14, Domus Bibliotheca

cand.jur. Jens Petter Berg ved Senter for rettsinformatikk, IFP avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Menneskerettigheter mellom universalisme og kulturrelativisme

Tid og sted: 24. apr. 2008 17:15, Teologisk Eksamenssal, Domus Academica

Annan Voskuil, LLM ved Senter for Menneskerettigheter avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Human Rights and Water: A Dutch Perspective

Tid og sted: 24. apr. 2008 16:15, Teologisk Eksamenssal, Domus Academica

Annan Voskuil, LLM, ved Senter for Menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The recent United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples as an instrument to enhance the rights of indigenous people

Tid og sted: 23. apr. 2008 17:15, Teologisk Eksamenssal, Gamle festsal

cand.jur. Margrethe Buskerud Christoffersen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Mangler og ugyldighet ved virksomhetsoverdragelser som reguleres av aksjelovene

Tid og sted: 23. apr. 2008 16:15, Teologisk Eksamenssal, Domus Academica

cand.jur. Margrethe Buskerud Christoffersen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Begrepers betydning i formuerettslig teori og rettsanvendelse

Tid og sted: 3. apr. 2008 17:15, Teologisk Eksamenssal, Domus Academica

cand.jur. Trygve Bergsåker ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Klientkonto

Tid og sted: 3. apr. 2008 16:15, Teologisk eksamenssal, Domus Academica

cand.jur. Trygve Bergsåker ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: EF-domstolen som rettsutvikler i formueretten