Prøveforelesninger - Side 3

Tid og sted: 10. mars 2016 09:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. DA

Dagfinn Chr. Selvaag avholder prøveforelesninger.

Prøveforelesning over oppgitt emne:

Utviklingen i og samspillet mellom Frede Castbergs roller som folkerettsrådgiver i Utenriksdepartementet og professor i folkerett, belyst ved oppfatninger om anerkjennelsesspørsmål

Prøveforelesning over selvvalgt emne:

Anerkjennelse av stater og regjeringer i folkeretten, med særlig vekt på svensk og sveitsisk anerkjennelsespraksis.

 

Tid og sted: 12. feb. 2016 10:1511:00, Gamle festal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Morten Holmboe ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Rettsvitenskapens oppgaver i kriminalpolitikken

Tid og sted: 27. nov. 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand. jur Thomas Horn ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Domstolens risikovurderinger i straffeprosessen.

Tid og sted: 9. nov. 2015 12:1513:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand. jur Tone Linn Wærstad avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The relationship between Human Rights and International Private Law in the Norwegian Context.​

Tid og sted: 6. nov. 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Ragnar Nordeide ved Institutt for Offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"The interaction between the European Court of Human Rights and national courts and authorities: What role for a purposive conception of the European Convention on Human Rights?"

 

Tid og sted: 27. okt. 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Irina Eidsvold Tøien ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Universitetslæreren som utøvende kunstner og opphavsmann.

Tid og sted: 9. okt. 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i kriminologi Kjersti Lohne ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How can we pursue a global sociology of punishment methodologically and theoretically?  

Tid og sted: 15. sep. 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Moses Deyegbe Kuvoame ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Why do feelings matter in criminology?

Tid og sted: 28. aug. 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Christin Thea Wathne ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

New Public Management og endrede motivasjonsmønstre blant offentlig ansatte

Tid og sted: 26. juni 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Nino Tsereteli ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The ECtHR and international law: is international law restricting or enabling the Court in making the ECHR effective?

Tid og sted: 11. juni 2015 11:1512:00, Teologisk eksamenssal, 2. etg. DA

Melanie Hack ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Ageism beyond employment - the relevance of EU legislation (with reference to proposal COM (2008) 426)

Tid og sted: 9. juni 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Marianne Jenum Hotvedt ved Institutt for Privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Betydning av rettsutvikling for eksisterende tariffavtaler og tariffpartenes ansvar i den forbindelse.

Tid og sted: 2. juni 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Katrine Broch Hauge avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mellom nasjonale behov og interesser og lokal sjølvråderett: Korleis styres ressursutnytting, arealbruk og miljøpåverknad ved etablering av tiltak for fornybar energi?

Tid og sted: 6. mai 2015 11:1512:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Maria Astrup Hjort ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

I hvilken grad kan tvistelovens regler for bevistilgang tjene som mønster eller inspirasjon for en ny straffeprosesslov bedre tilpasset vår tids krav om effektiv saksavvikling og rasjonell bruk av moderne informasjonsteknologi?

 

Tid og sted: 17. apr. 2015 10:1511:00, Auditorium 4, 2. etg. Urbygningen

Froukje Maria Platjouw ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Comparative environmental law - its challenges and its use.

Tid og sted: 24. mars 2015 10:1511:00, Gamle festsal, Urbygningen DA

Master i kriminologi Sverre Flaatten ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Samfunnsvitenskapelig forskning på strafferetten - rettssosiologiens oppgave og forhold til andre fagfelt.

Tid og sted: 5. mars 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Joanna Nicholson ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The relationship between international criminal law and international humanitarian Law".

Tid og sted: 30. jan. 2015 10:1511:00, Universitetets Aula, Karl Johansgt. 47

Cand. jur Markus Jerkø avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Alternative sannsynlighetsteorier i bevisteorien"

 

Tid og sted: 4. des. 2014 18:1519:00, Auditorium 4. Urbygningen 2. etg.

Cand. jur Synnøve Ugelvik ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What is national sovereignty in Europe`s area of criminal justice?

Tid og sted: 11. nov. 2014 10:1511:00, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Cand. jur. Anine Kierulf avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Where does the legitimacy of the European Court of Human Rights end, and why?”

Tid og sted: 26. sep. 2014 09:1510:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Malcolm Langford ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The International Court of Justice as a Human Rights Court

Tid og sted: 28. aug. 2014 10:1511:00, Gamle Festsal, 1. etg DA

Cand. jur Hedvig Bugge Reiersen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Kravet om forsvarlig egenkapital og likviditet i aksjeselskaper – plikter og ansvar for styremedlemmene."

Tid og sted: 23. juni 2014 10:1511:00, Gamle Festsal, 1. etg DA

Cand. jur Tore Fjørtoft avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Samvirkeforetak og fusjon med, og overtakelse av, forskjellige foretaksformer under EU-retten.  

Tid og sted: 17. juni 2014 10:1511:00, Nasjonalgalleriet, Auditoriet

Cecilie Hellestveit ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Should conduct of hostility rules be the same in all non-international armed conflicts?

Tid og sted: 19. mai 2014 11:1512:00, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Merete Havre avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Når kan norske domstoler prøve om forvaltningsvedtak er forholdsmessige?