Prøveforelesninger - Side 3

Tid og sted: 16. mars 2017 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i rettsvitenskap Eivind Junker ved  Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Vassdragslovgivningens betydning for klimatilpasning

Tid og sted: 2. feb. 2017 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

River Kate Hustad ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Which legal doctrinal approach to socio-economic rights can best ensure protection for a universal social minimum in Law?

Tid og sted: 13. jan. 2017 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Blazej Kuzniacki avholder prøveforelesning over oppgitt emne: 

The usefulness of the proposed Limitation on Benefits (LOB) clause as compared to the Principal Purposes Test (PPT) in BEPS action 6.

Tid og sted: 18. nov. 2016 10:1511:00, Teologisk eksamenssal, 2. etg, Urbygningen

Yong Zhou ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Legal pluralism, human rights, and the protection of the rights of indigenous peoples.

Tid og sted: 14. okt. 2016 11:1512:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Azin Tadjdini ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Constitutionalism and secularization in Scandinavia

Tid og sted: 16. sep. 2016 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand. jur Kurt Weltzien ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Uttrykksfriheten i arbeidsretten. En komparasjon mellom Sverige og Norge

Tid og sted: 29. aug. 2016 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettssosiologi Monika Lindbekk ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What does the sociology and anthropology of law contribute to the study of legal pluralism in contemporary Muslim family Law.

Tid og sted: 26. aug. 2016 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i rettsvitenskap Marte Eidsand Kjørven ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Om gjenoppliving og betaling av foreldet fordring.

Tid og sted: 16. aug. 2016 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Isabel Mota Borges ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The EU-Turkey Agreement 2016: Refugees, Rights and Public Policy

Tid og sted: 9. juni 2016 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg DA

Cand.jur Eivind Furuseth ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: En sammenligning av vilkår og rekkevidde av den norske ulovfestede gjennomskjæringsregel og OECDs 'principal purposes test' i BEPS Action 6.  

Tid og sted: 10. mars 2016 09:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. DA

Dagfinn Chr. Selvaag avholder prøveforelesninger.

Prøveforelesning over oppgitt emne:

Utviklingen i og samspillet mellom Frede Castbergs roller som folkerettsrådgiver i Utenriksdepartementet og professor i folkerett, belyst ved oppfatninger om anerkjennelsesspørsmål

Prøveforelesning over selvvalgt emne:

Anerkjennelse av stater og regjeringer i folkeretten, med særlig vekt på svensk og sveitsisk anerkjennelsespraksis.

 

Tid og sted: 12. feb. 2016 10:1511:00, Gamle festal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Morten Holmboe ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Rettsvitenskapens oppgaver i kriminalpolitikken

Tid og sted: 27. nov. 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand. jur Thomas Horn ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Domstolens risikovurderinger i straffeprosessen.

Tid og sted: 9. nov. 2015 12:1513:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand. jur Tone Linn Wærstad avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The relationship between Human Rights and International Private Law in the Norwegian Context.​

Tid og sted: 6. nov. 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Ragnar Nordeide ved Institutt for Offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"The interaction between the European Court of Human Rights and national courts and authorities: What role for a purposive conception of the European Convention on Human Rights?"

 

Tid og sted: 27. okt. 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Irina Eidsvold Tøien ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Universitetslæreren som utøvende kunstner og opphavsmann.

Tid og sted: 9. okt. 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i kriminologi Kjersti Lohne ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How can we pursue a global sociology of punishment methodologically and theoretically?  

Tid og sted: 15. sep. 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Moses Deyegbe Kuvoame ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Why do feelings matter in criminology?

Tid og sted: 28. aug. 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Christin Thea Wathne ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

New Public Management og endrede motivasjonsmønstre blant offentlig ansatte

Tid og sted: 26. juni 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Nino Tsereteli ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The ECtHR and international law: is international law restricting or enabling the Court in making the ECHR effective?

Tid og sted: 11. juni 2015 11:1512:00, Teologisk eksamenssal, 2. etg. DA

Melanie Hack ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Ageism beyond employment - the relevance of EU legislation (with reference to proposal COM (2008) 426)

Tid og sted: 9. juni 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Marianne Jenum Hotvedt ved Institutt for Privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Betydning av rettsutvikling for eksisterende tariffavtaler og tariffpartenes ansvar i den forbindelse.

Tid og sted: 2. juni 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Katrine Broch Hauge avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mellom nasjonale behov og interesser og lokal sjølvråderett: Korleis styres ressursutnytting, arealbruk og miljøpåverknad ved etablering av tiltak for fornybar energi?

Tid og sted: 6. mai 2015 11:1512:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Maria Astrup Hjort ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

I hvilken grad kan tvistelovens regler for bevistilgang tjene som mønster eller inspirasjon for en ny straffeprosesslov bedre tilpasset vår tids krav om effektiv saksavvikling og rasjonell bruk av moderne informasjonsteknologi?

 

Tid og sted: 17. apr. 2015 10:1511:00, Auditorium 4, 2. etg. Urbygningen

Froukje Maria Platjouw ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Comparative environmental law - its challenges and its use.