Prøveforelesninger - Side 4

Tid og sted: 27. jan. 2014 10:1511:00, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Cand. jur Anders Løvlie avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Elektroniske bevis - med vekt på bevisvurderingen.

Tid og sted: 24. jan. 2014 09:1511:00, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Vikram Kolmannskog avholder prøveforelesninger.

 

Prøveforelesning over oppgitt emne:

How can sociology of law contribute to a better understanding of what rights need to be protected for people susceptible to displacement by climate change and environmental stress? How might such people be protected and who should afford such protection?

 

Prøveforelesning over selvvalgt emne:

Exploring the protection of Somalis and Ethiopians who moved to Yemen in the context of drought and disasters on the Horn of Africa.

Tid og sted: 7. nov. 2013 10:1511:00, Nasjonalgalleriet, Auditoriet, Universitetsgata 13

Cand.jur. Gina Bråthen avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Forholdet mellom det tradisjonelle kontraktsmedhjelperansvaret og kontrollansvarets regler om ansvar for ansatte, leverandører og andre medhjelpere".

Tid og sted: 30. okt. 2013 10:1511:00, Nasjonalgalleriet, Auditoriet

Master i rettsvitenskap Thomas Frøberg avholder prøveforelesning over oppgitt emne:  "Norsk rettskildelære i internasjonalt lys"

Tid og sted: 28. aug. 2013 10:1511:00, Nasjonalglleriet, Auditoriet

Cand.jur. Imran Haider avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Forskjeller og likheter mellom folketrygden og en forsikringsordning.

Tid og sted: 18. juni 2013 10:1511:00, Nasjonalgalleriet, Auditoriet

Cand.jur. Eirik Bjørge avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Is evolutionary interpretation special? Comparative and historical perspectives on a question of international law.

Tid og sted: 10. juni 2013 09:1510:00, Domus Bibliotheca, Auditorium 14

Cand.jur. Øystein Jensen avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"The Commission on the Limits of the Contenental Shelf - an administrative, scientific or judicial institution, or none of the above?"

Tid og sted: 6. juni 2013 09:1511:00, Auditorium 14, Domus Biblioteca

Gunnar Nordèn avholder prøveforelesninger.

 

Prøveforelesning over oppgitt emne:

"Om den materielle sannhets prinsipp i norsk straffeprosess"

 

Prøveforelesning over selvvalgt emne:

"Rettsfunksjonell analyse."

Tid og sted: 4. mars 2013 15:1517:00, Auditorium 14. Domus Bibliotheca

Cand.jur. Peder Østbye avholder prøveforelesning over selvvalgt emne:

"An economic analysis of the attorney-client privilege"

og over oppgitt emne: “Key policy challenges to efficient antitrust enforcement under the EU Treaty"

Tid og sted: 8. feb. 2013 10:1511:00, Nasjonalgalleriet, auditoriet

Farhat Taj ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Discuss the establishment of sharia councils in Norway in a legal/political context based on the experiences in the UK."

Tid og sted: 30. nov. 2012 09:1510:00, Gamle festsal, DA. 1. etg.

Cand.jur. Torunn Salomonsen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"The notion of 'control of the crime' as a theory of liability in international criminal law"

Tid og sted: 26. nov. 2012 16:1517:00, Auditorium 4, DA, 2. etg.

Cand.jur. Sigrid Stokstad ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Lovlighets- og  gyldighetskontroll av kommunale vedtak

Tid og sted: 4. okt. 2012 09:1510:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Master i rettsvitenskap Nikolai Kristoffersen Winge ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Overprøving av forvaltningsvedtak som kan påvirke målet om bærekraftig utvikling: Systemer for overprøving og prøvingsinstansens stilling i de skandinaviske land."   

Tid og sted: 7. juni 2012 16:1517:00, Auditorium 4, 2. etg. Domus Academica

Cand.jur. Birgitte Hagland  ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Informasjonsansvar overfor tredjemann

Tid og sted: 16. mai 2012 10:1511:00, Auditotium 4, 2. etg. Domus Academica

Cand.jur. Janicke Wiggen  ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Adgangen etter EØS-rettens regler om offentlige anskaffelser og statsstøtte til å revidere kontrakter mellom offentlige oppdragsgivere og deres leverandører som følge av en uventet utvikling

Tid og sted: 14. mai 2012 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Cand.jur. Julia Köhler-Olsen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Hvilken samtykke- og nektingskompetanse har barn og foreldre ved religiøst eller kulturelt motiverte kroppslige inngrep på barn?

Tid og sted: 18. jan. 2012 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. DA

Cand.jur. Marianne Reuch  ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Hvilken betydning har internasjonale regler for norsk rovviltforvaltning, og ville EUs regelverk gjøre noen forskjell?"

Tid og sted: 8. des. 2011 18:1519:00, Theologisk eksamenssal. 2 etg. DA

Cand.jur. Vibeke Blaker Strand  ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"En diskrimineringsrettslig tilnærming versus en velferdsrettslig tilnærming for bedring av utsatte grupper og individers rettsstilling"

 

 

Tid og sted: 25. nov. 2011 09:1510:00, Auditorium 4, DA

Rettssosiolog Hadi Khosravi Lile ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Global normdannelse og nasjonal rettshåndheving - teoretiske og metodiske perspektiver, med ett eller flere eksempler.»  

Tid og sted: 28. juni 2011 09:1510:00, Gamle festsal, DA

LL.M. Tadesse Kassa Woldetsadik ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: 'Water security as an emerging legal concept under the Nile River Basin Cooperative Framework Agreement' 

Tid og sted: 27. jan. 2011 10:1511:00, Gamle festsal DA

Cand.jur. Marius Stub ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Begrepet "enkeltvedtak" i komparativt lys.

Tid og sted: 26. nov. 2010 10:1511:00, Auditorium 4

Cand.jur Inger Marie Sunde ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Bør dataavlesning tillates som etterforskningsmetode i Norge, og eventuelt i hvilken form og på hvilke betingelser, særlig sett hen til innførte og foreslåtte regler i de øvrige skandinaviske land?

Tid og sted: 4. nov. 2010 16:1517:00, Auditorium 13, Domus Media

LL.M. Emily Weitzenboeck ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The contract element in company law.

Tid og sted: 21. okt. 2010 10:1511:00, Teologisk eksamenssal

Cand.polit. Herbjørn Andresen ved Institutt for privatrett/SERI avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Europarettens betydning ved behandling av opplysninger om enkeltmenneskers helse.

Tid og sted: 19. okt. 2010 16:1517:00, Teologisk eksamenssal

Cand.jur Kjetil Mujezinović Larsen ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The control of UN protection of human rights in international peace operations.