Prøveforelesninger - Side 5

Tid og sted: 17. mars 2017 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urygningen

Cand. jur Michael Reiertsen ved Institutt for Offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Parallel Judging in Europe: Law, Politics and the Role of Procedural Autonomy and Mutual Recognition.

Tid og sted: 16. mars 2017 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i rettsvitenskap Eivind Junker ved  Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Vassdragslovgivningens betydning for klimatilpasning

Tid og sted: 2. feb. 2017 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

River Kate Hustad ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Which legal doctrinal approach to socio-economic rights can best ensure protection for a universal social minimum in Law?

Tid og sted: 13. jan. 2017 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Blazej Kuzniacki avholder prøveforelesning over oppgitt emne: 

The usefulness of the proposed Limitation on Benefits (LOB) clause as compared to the Principal Purposes Test (PPT) in BEPS action 6.

Tid og sted: 18. nov. 2016 10:1511:00, Teologisk eksamenssal, 2. etg, Urbygningen

Yong Zhou ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Legal pluralism, human rights, and the protection of the rights of indigenous peoples.

Tid og sted: 14. okt. 2016 11:1512:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Azin Tadjdini ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Constitutionalism and secularization in Scandinavia

Tid og sted: 16. sep. 2016 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand. jur Kurt Weltzien ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Uttrykksfriheten i arbeidsretten. En komparasjon mellom Sverige og Norge

Tid og sted: 29. aug. 2016 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettssosiologi Monika Lindbekk ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What does the sociology and anthropology of law contribute to the study of legal pluralism in contemporary Muslim family Law.

Tid og sted: 26. aug. 2016 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i rettsvitenskap Marte Eidsand Kjørven ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Om gjenoppliving og betaling av foreldet fordring.

Tid og sted: 16. aug. 2016 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Isabel Mota Borges ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The EU-Turkey Agreement 2016: Refugees, Rights and Public Policy

Tid og sted: 9. juni 2016 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg DA

Cand.jur Eivind Furuseth ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: En sammenligning av vilkår og rekkevidde av den norske ulovfestede gjennomskjæringsregel og OECDs 'principal purposes test' i BEPS Action 6.  

Tid og sted: 10. mars 2016 09:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. DA

Dagfinn Chr. Selvaag avholder prøveforelesninger.

Prøveforelesning over oppgitt emne:

Utviklingen i og samspillet mellom Frede Castbergs roller som folkerettsrådgiver i Utenriksdepartementet og professor i folkerett, belyst ved oppfatninger om anerkjennelsesspørsmål

Prøveforelesning over selvvalgt emne:

Anerkjennelse av stater og regjeringer i folkeretten, med særlig vekt på svensk og sveitsisk anerkjennelsespraksis.

 

Tid og sted: 12. feb. 2016 10:1511:00, Gamle festal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Morten Holmboe ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Rettsvitenskapens oppgaver i kriminalpolitikken

Tid og sted: 27. nov. 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand. jur Thomas Horn ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Domstolens risikovurderinger i straffeprosessen.

Tid og sted: 9. nov. 2015 12:1513:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand. jur Tone Linn Wærstad avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The relationship between Human Rights and International Private Law in the Norwegian Context.​

Tid og sted: 6. nov. 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Ragnar Nordeide ved Institutt for Offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"The interaction between the European Court of Human Rights and national courts and authorities: What role for a purposive conception of the European Convention on Human Rights?"

 

Tid og sted: 27. okt. 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Irina Eidsvold Tøien ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Universitetslæreren som utøvende kunstner og opphavsmann.

Tid og sted: 9. okt. 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i kriminologi Kjersti Lohne ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How can we pursue a global sociology of punishment methodologically and theoretically?  

Tid og sted: 15. sep. 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Moses Deyegbe Kuvoame ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Why do feelings matter in criminology?

Tid og sted: 28. aug. 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Christin Thea Wathne ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

New Public Management og endrede motivasjonsmønstre blant offentlig ansatte

Tid og sted: 26. juni 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Nino Tsereteli ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The ECtHR and international law: is international law restricting or enabling the Court in making the ECHR effective?

Tid og sted: 11. juni 2015 11:1512:00, Teologisk eksamenssal, 2. etg. DA

Melanie Hack ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Ageism beyond employment - the relevance of EU legislation (with reference to proposal COM (2008) 426)

Tid og sted: 9. juni 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Marianne Jenum Hotvedt ved Institutt for Privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Betydning av rettsutvikling for eksisterende tariffavtaler og tariffpartenes ansvar i den forbindelse.

Tid og sted: 2. juni 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Katrine Broch Hauge avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mellom nasjonale behov og interesser og lokal sjølvråderett: Korleis styres ressursutnytting, arealbruk og miljøpåverknad ved etablering av tiltak for fornybar energi?

Tid og sted: 6. mai 2015 11:1512:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Maria Astrup Hjort ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

I hvilken grad kan tvistelovens regler for bevistilgang tjene som mønster eller inspirasjon for en ny straffeprosesslov bedre tilpasset vår tids krav om effektiv saksavvikling og rasjonell bruk av moderne informasjonsteknologi?