Prøveforelesninger - Side 6

Tid og sted: 17. apr. 2015 10:1511:00, Auditorium 4, 2. etg. Urbygningen

Froukje Maria Platjouw ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Comparative environmental law - its challenges and its use.

Tid og sted: 24. mars 2015 10:1511:00, Gamle festsal, Urbygningen DA

Master i kriminologi Sverre Flaatten ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Samfunnsvitenskapelig forskning på strafferetten - rettssosiologiens oppgave og forhold til andre fagfelt.

Tid og sted: 5. mars 2015 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Joanna Nicholson ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The relationship between international criminal law and international humanitarian Law".

Tid og sted: 30. jan. 2015 10:1511:00, Universitetets Aula, Karl Johansgt. 47

Cand. jur Markus Jerkø avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Alternative sannsynlighetsteorier i bevisteorien"

 

Tid og sted: 4. des. 2014 18:1519:00, Auditorium 4. Urbygningen 2. etg.

Cand. jur Synnøve Ugelvik ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What is national sovereignty in Europe`s area of criminal justice?

Tid og sted: 11. nov. 2014 10:1511:00, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Cand. jur. Anine Kierulf avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Where does the legitimacy of the European Court of Human Rights end, and why?”

Tid og sted: 26. sep. 2014 09:1510:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Malcolm Langford ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The International Court of Justice as a Human Rights Court

Tid og sted: 28. aug. 2014 10:1511:00, Gamle Festsal, 1. etg DA

Cand. jur Hedvig Bugge Reiersen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Kravet om forsvarlig egenkapital og likviditet i aksjeselskaper – plikter og ansvar for styremedlemmene."

Tid og sted: 23. juni 2014 10:1511:00, Gamle Festsal, 1. etg DA

Cand. jur Tore Fjørtoft avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Samvirkeforetak og fusjon med, og overtakelse av, forskjellige foretaksformer under EU-retten.  

Tid og sted: 17. juni 2014 10:1511:00, Nasjonalgalleriet, Auditoriet

Cecilie Hellestveit ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Should conduct of hostility rules be the same in all non-international armed conflicts?

Tid og sted: 19. mai 2014 11:1512:00, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Merete Havre avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Når kan norske domstoler prøve om forvaltningsvedtak er forholdsmessige?

Tid og sted: 27. jan. 2014 10:1511:00, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Cand. jur Anders Løvlie avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Elektroniske bevis - med vekt på bevisvurderingen.

Tid og sted: 24. jan. 2014 09:1511:00, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Vikram Kolmannskog avholder prøveforelesninger.

 

Prøveforelesning over oppgitt emne:

How can sociology of law contribute to a better understanding of what rights need to be protected for people susceptible to displacement by climate change and environmental stress? How might such people be protected and who should afford such protection?

 

Prøveforelesning over selvvalgt emne:

Exploring the protection of Somalis and Ethiopians who moved to Yemen in the context of drought and disasters on the Horn of Africa.

Tid og sted: 7. nov. 2013 10:1511:00, Nasjonalgalleriet, Auditoriet, Universitetsgata 13

Cand.jur. Gina Bråthen avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Forholdet mellom det tradisjonelle kontraktsmedhjelperansvaret og kontrollansvarets regler om ansvar for ansatte, leverandører og andre medhjelpere".

Tid og sted: 30. okt. 2013 10:1511:00, Nasjonalgalleriet, Auditoriet

Master i rettsvitenskap Thomas Frøberg avholder prøveforelesning over oppgitt emne:  "Norsk rettskildelære i internasjonalt lys"

Tid og sted: 28. aug. 2013 10:1511:00, Nasjonalglleriet, Auditoriet

Cand.jur. Imran Haider avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Forskjeller og likheter mellom folketrygden og en forsikringsordning.

Tid og sted: 18. juni 2013 10:1511:00, Nasjonalgalleriet, Auditoriet

Cand.jur. Eirik Bjørge avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Is evolutionary interpretation special? Comparative and historical perspectives on a question of international law.

Tid og sted: 10. juni 2013 09:1510:00, Domus Bibliotheca, Auditorium 14

Cand.jur. Øystein Jensen avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"The Commission on the Limits of the Contenental Shelf - an administrative, scientific or judicial institution, or none of the above?"

Tid og sted: 6. juni 2013 09:1511:00, Auditorium 14, Domus Biblioteca

Gunnar Nordèn avholder prøveforelesninger.

 

Prøveforelesning over oppgitt emne:

"Om den materielle sannhets prinsipp i norsk straffeprosess"

 

Prøveforelesning over selvvalgt emne:

"Rettsfunksjonell analyse."

Tid og sted: 4. mars 2013 15:1517:00, Auditorium 14. Domus Bibliotheca

Cand.jur. Peder Østbye avholder prøveforelesning over selvvalgt emne:

"An economic analysis of the attorney-client privilege"

og over oppgitt emne: “Key policy challenges to efficient antitrust enforcement under the EU Treaty"

Tid og sted: 8. feb. 2013 10:1511:00, Nasjonalgalleriet, auditoriet

Farhat Taj ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Discuss the establishment of sharia councils in Norway in a legal/political context based on the experiences in the UK."

Tid og sted: 30. nov. 2012 09:1510:00, Gamle festsal, DA. 1. etg.

Cand.jur. Torunn Salomonsen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"The notion of 'control of the crime' as a theory of liability in international criminal law"

Tid og sted: 26. nov. 2012 16:1517:00, Auditorium 4, DA, 2. etg.

Cand.jur. Sigrid Stokstad ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Lovlighets- og  gyldighetskontroll av kommunale vedtak

Tid og sted: 4. okt. 2012 09:1510:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Master i rettsvitenskap Nikolai Kristoffersen Winge ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Overprøving av forvaltningsvedtak som kan påvirke målet om bærekraftig utvikling: Systemer for overprøving og prøvingsinstansens stilling i de skandinaviske land."   

Tid og sted: 7. juni 2012 16:1517:00, Auditorium 4, 2. etg. Domus Academica

Cand.jur. Birgitte Hagland  ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Informasjonsansvar overfor tredjemann