Prøveforelesninger - Side 8

Tid og sted: 22. okt. 2009 16:15, Theologisk eksamenssal, Domus Academica

Benedikte Moltumyr Høgberg ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Fra Eidsvoll til Strasbourg og Brüssel: Hvilken betydning vil Grunnloven ha som selvstendig skranke for lovgivers kompetanse?"

Tid og sted: 2. okt. 2009 09:15, Auditorium 14, Domus Bibliotheca

Nicolai Nyland ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kan man, med utgangspunkt i prinsippet om bærekraftig utvikling oppstille en folkerettslig plikt for stater til å beskytte sitt eget miljø? Hvilken betydning får i tilfelle en slik plikt for suverenitetsprinsippet?

Tid og sted: 20. aug. 2009 16:15, Theologisk ekasmenssal DA

cand.jur Thomas Rieber-Mohn ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kan opphavsretten lære noe fra den tingsrettslige allemannsretten når det gjelder utforming og forståelse av de opphavsrettslige låneregler?

Tid og sted: 18. juni 2009 10:15, Auditorium 14, DB

Christoffer Conrad Eriksen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Does proportionality have any role in judicial review in Norwegian administrative law beyond the application of EU and ECHR law?

Tid og sted: 4. mai 2009 16:15, Theologisk eksamenssal, DA

LLM Edward T. Canuel ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Exemption clauses in a comparative perspective

Tid og sted: 27. feb. 2009 10:15, Gamle Festsal

Helga Aune ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kvinnekonvensjonens og kvinnerettslig teoris betydning for norsk rettsanvendelse og rettsvitenskapelige analyser

Tid og sted: 29. jan. 2009 16:15, Theologisk eksamenssal, Domus Academica

cand.jur. Torunn Elise Kvisberg ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Haagkonvensjonen (2000) om beskyttelse av voksne over grensene. Betraktninger rundt Norges eventuelle ratifisering av konvensjonen.

Tid og sted: 18. des. 2008 16:15, Teologisk eksamenssal, Domus Academica

M.A. Girmachew Alemu Aneme ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Peace support operations with and without a UN Security Council Mandate – a legal comparison

Tid og sted: 6. nov. 2008 17:15, Teologisk Eksamenssal, Domus Academica

cand.jur. Harald Irgens-Jensen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: En framstilling og vurdering av adgangen til å få tilkjent kompensasjon for annet enn økonomisk tap som følge av kontraktbrudd

Tid og sted: 23. okt. 2008 16:15, Teologisk Eksamenssal, Domus Academica

LLM Susan Schiavetta ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Data protection and passenger data transfer by airlines to home or third country governments

Tid og sted: 16. okt. 2008 16:15, Teologisk Eksamenssal, Gamle festsal

cand.jur. John Asland ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Passivitet som bortfallsgrunn for forpliktelser og ervervsgrunn for rettigheter i familie- og arveretten

Tid og sted: 10. juni 2008 16:15, Auditorium 14, Domus Bibliotheca

cand. jur. Jens Petter Berg ved Senter for rettsinformatikk, IFP avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Vil det kunne oppstå behov for sivil ulydighet innenfor en rettsordning, dersom denne ikke anerkjenner urimelige rettsavgjørelser som "gjeldende rett"?

Tid og sted: 10. juni 2008 15:15, Auditorium 14, Domus Bibliotheca

cand.jur. Jens Petter Berg ved Senter for rettsinformatikk, IFP avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Menneskerettigheter mellom universalisme og kulturrelativisme

Tid og sted: 24. apr. 2008 17:15, Teologisk Eksamenssal, Domus Academica

Annan Voskuil, LLM ved Senter for Menneskerettigheter avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Human Rights and Water: A Dutch Perspective

Tid og sted: 24. apr. 2008 16:15, Teologisk Eksamenssal, Domus Academica

Annan Voskuil, LLM, ved Senter for Menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The recent United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples as an instrument to enhance the rights of indigenous people

Tid og sted: 23. apr. 2008 17:15, Teologisk Eksamenssal, Gamle festsal

cand.jur. Margrethe Buskerud Christoffersen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Mangler og ugyldighet ved virksomhetsoverdragelser som reguleres av aksjelovene

Tid og sted: 23. apr. 2008 16:15, Teologisk Eksamenssal, Domus Academica

cand.jur. Margrethe Buskerud Christoffersen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Begrepers betydning i formuerettslig teori og rettsanvendelse

Tid og sted: 3. apr. 2008 17:15, Teologisk Eksamenssal, Domus Academica

cand.jur. Trygve Bergsåker ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Klientkonto

Tid og sted: 3. apr. 2008 16:15, Teologisk eksamenssal, Domus Academica

cand.jur. Trygve Bergsåker ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: EF-domstolen som rettsutvikler i formueretten