Forsker- og faggrupper

Forskergrupper og faggrupper

Det juridiske fakultet har en rekke forskergrupper. Formålet med disse er å legge til rette for forskning av høy kvalitet i gode forskningsmiljøer.

Fra høsten 2022 har fakultetet også opprettet en rekke faggrupper. Disse skal bidra til forskning og/eller undervisning av høy kvalitet, styrket samarbeid og gode fagmiljøer.

Domus Media. Copyright: Anders Lien/UiO

Domus Media, også kalt Midtbygget. Foto: Anders Lien/UiO.