Norsk europapolitikk i skjæringspunktet mellom jus og politikk

Innledning ved Vidar Helgesen, statsråd ved Statsministerens kontor.

Publisert 3. feb. 2014 14:38