E-postlister

Europarettsnettverket har to e-post-lister:

•    Europarettsnettverket@jus.uio.no som er forbeholdt forskere ved vårt fakultet og som også brukes til intern informasjon (inkludert innkalling til Senter for europaretts onsdagslunsjer).
•    Europarettslisten@jus.uio.no, hvor alle eksterne, forskere og praktikere, som er interessert i europarettsinformasjon fra Senter for europarett , Europarettsforeningen  og Europarettsnettverket kan stå.

Alle eksterne som ønsker å stå på Europarettslisten bes ta kontakt!

Publisert 7. apr. 2010 11:06 - Sist endret 14. mai 2014 15:48