English version of this page

Europarettsnettverket

Europarettsnettverket er et fakultetsnettverk for forskere ved dette og andre fakultet med europarettslig interesse. Europarett omfatter EU/EØS-rett, annen europeisk rett og komparativ rett.

Europeiske flagg. Kilde: stock.xhng.

Nettverket tilbyr et uforpliktende medlemskap som gir muligheten til faglig kontakt med andre europarettsinteresserte forskere, og til å få informasjon om europarettsarrangementer og annet av europarettslige interesse gjennom egne e-post-lister.

Publisert 6. apr. 2010 13:34 - Sist endret 15. juli 2016 11:40