Nyhetsbrev over e-post

Vi sender ut nyhetsbrev fra nettverket over e-post hvor vi vil informere om interne og eksterne arrangementer, og annet av interesse.

Nyhetsbrevet sendes til begge e-post-lister dersom det ikke inneholder intern informasjon som kun er av interesse for fakultetsansatte.

Vi har ingen ambisjon om at dette skal være en alminnelige europarettslig nyhetsmail - det finnes det andre gode varianter av (NHO Europanytt, EUObserver, Europalov med mer). Fokuset her vil være nettverksnytt, samt info om eksterne arrangementer, litteraturtips og lignende som vi har fått inn. Ellers vil alle arrangementer og aktualiteter fortløpende oppdateres her på Europarettsnettverkets sider.

Medlemmer må gjerne bruke listen Europarettsnettverket@jus.uio.no til å sende ut informasjon og spørsmål til hverandre, men er det noe som ikke må sendes samme dag, oppfordrer vi til å sende dette inn til Ørnulf Kristiansen slik at vi kan ta det med i neste nyhetsmail.

Send også gjerne inn informasjon om egne europarettsrelevante publikasjoner!

Publisert 7. apr. 2010 10:52 - Sist endret 17. okt. 2014 10:16