Aktuelle saker

Publisert 24. apr. 2018 08:26

Artikkelen «Arbeidstaker – quo vadis?», skrevet av Marianne Jenum Hotvedt, er publisert i Tidsskrift for Rettsvitenskap, nr. 1 2018 s. 42–103.

Artikkelen behandler den nyere utviklingen av arbeidstakerbegrepet i norsk rett og i EU/EØS-retten, samt forholdet mellom det nasjonalrettslige og det fellesskapsrettslige begrepet.