Arbeidsrettslig fagutvikling (Arfa)

 

Det juridiske fakultet har, sammen med Arbeids- og sosialdepartementet, siden 2008 hatt en satsing på fagområdet arbeidsrett gjennom programmet Arbeidsrettslig fagutvikling (Arfa). Formålet med Arfa er å sikre at faglig kompetanse blir bevart og utviklet på høyt nivå, for å ivareta samfunnsmessige behov for kunnskap om arbeidslivets og arbeidsmarkedets regelverk og institusjoner.

Virksomheten innenfor rammene for Arfa er organisert i Arbeidsrettsgruppen. Arfa er en viktig del av gruppens aktivitet. Programmet løp opprinnelig over ti år (2008–2017), under ledelse av professor Stein Evju. På bakgrunn av de gode resultatene oppnådd i denne perioden, ble Arfa-programmet fornyet for en ny tiårsperiode (2018–2027). Programmet ledes nå av professor Johann Mulder.

Publisert 22. okt. 2019 11:09 - Sist endret 22. mars 2021 09:40