Arrangementer

Flere ganger per semester arrangerer Arbeidsrettsgruppen faglunsjer og seminarer om temaer knyttet til forskningsfeltet arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål. De aller fleste arrangementene er åpne for alle interesserte.

Arrangementer før 2017