Arrangementer

Flere ganger per semester arrangerer Arbeidsrettsgruppen faglunsjer og seminarer om temaer knyttet til forskningsfeltet arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål. De aller fleste arrangementene er åpne for alle interesserte.

Arrangementer før 2017

Kommende 5 dager

19 okt.
Tid og sted: 19. okt. 2021 12:0013:00, Lødrups kjeller/Zoom

Velkommen til Arbeidsrettslunsj der temaet for lunsjen er retten til å stå i stillingen.

21 okt.
Bildet kan inneholde: sky, himmel, etterglød, kran, skumring.
Tid og sted: 21. okt. 2021 09:0013:00, Kjerka, Domus Media

Senter for europarett og arbeidsrettsgruppen inviterer til et halvdagsseminar om EMDs avgjørelse i Holship-saken