Arrangementer

Flere ganger per semester arrangerer Arbeidsrettsgruppen faglunsjer og seminarer om temaer knyttet til forskningsfeltet arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål. De aller fleste arrangementene er åpne for alle interesserte.

Kommende 5 dager

i dag nov.
Tid og sted: 24. nov. 2020 12:0013:00, Zoom

Tirsdag klokken 12:00 er det igjen tid for arbeidsrettslunsj, denne gangen via videomøteplattformen Zoom.