Tidligere arrangementer - Side 10

Tid og sted: 20. nov. 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Velkommen til arbeidsrettslunsj!

Tid og sted: 13. nov. 2018 11:0018:20, Scandic St. Olavs plass

Arbeidsrettsgruppens høstseminar 2018

Seminaret er åpent for deltakere i Forum for arbeidsrett. Forumet består av Arbeidsrettsgruppen og en videre krets engasjerte fagpersoner fra det arbeidsrettslige fagmiljøet.

Tid og sted: 7. nov. 2018 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Andreas Van den Heuvel ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: En kritisk fremstilling av EU-domstolens rettspraksis i Laval-kvartetten

 

Tid og sted: 23. okt. 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Vitenskapelig assistent Jonas Thorsdalen Wik presenterer avhandlingen sin.

Tid og sted: 16. okt. 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Vitenskapelig assistent Nina Håkonsbakken Andersson presenterer avhandlingen sin.

Presentasjonen vil handle om adgangen til å innskrenke helsepersonells ønsker om å reservere seg mot arbeidsoppgaver, når reservasjonen er begrunnet i tanke-, samvittighets- og religionsfriheten i EMK artikkel 9.

Det er først og fremst nødvendighetskravet i artikkel 9 nr. 2 som vil bli nærmere belyst.