Tidligere arrangementer - Side 10

Tid: 29. mai 2018 12:0013:00

Velkommen til arbeidsrettslunsj og presentasjon av Prezioso Linjebygg-dommen (HR-2018-880A)

Tid og sted: 22. mai 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Hvordan vil digitalisering og nye arbeids- og tilknytningsformer påvirke fremtidens arbeidsliv i Norden?

Fafo har, i samarbeid med forskere fra flere nordiske land, startet et tverrvitenskapelig forskningsprosjekt om fremtidens arbeidsliv. Prosjektet skal blant annet omfatte en studie av behov, hindre og muligheter for utvikling av arbeidsrettslig regulering. Prosjektet er finansiert av Nordisk ministerråd, og skal løpe frem til 2020.

Presentasjon ved postdoktor Marianne Jenum Hotvedt.

Åpent for alle.

Tid og sted: 26. apr. 2018 12:0017:30, Kjerka, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47, Oslo

Paal Berg-seminaret er Arbeidsrettsgruppens årlige vårseminar. I år er temaet "Fundamenter i arbeidsrett".

 

Tid og sted: 17. apr. 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3, etasje

Innledning ved professor Tarjei Bekkedal, Senter for europarett.

Tid og sted: 20. mars 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Saken gjelder spørsmål om arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse der en person med rett til brukerstyrt personlig assistanse bytter leverandør av tjenesten.

Advokat Kjetil Edvardsen presenterer dommen.

Åpent for alle.