Tidligere arrangementer - Side 12

Tid og sted: 6. feb. 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Vitenskapelig assistent Ingrid Kverneland Mogstad presenterer sitt avhandlingsprosjekt.

Tid og sted: 16. jan. 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Saken gjelder spørsmål om arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse der en person med rett til brukerstyrt personlig assistanse bytter leverandør av tjenesten.

Advokat Kjetil Edvardsen presenterer dommen.

Åpent for alle.

Tid og sted: 9. jan. 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Internt planleggingsmøte for forskergruppen.

Tid og sted: 12. des. 2017 12:0013:30, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Saken dreier seg om bruk av ansiennitet som utvelgeseskriterium ved nedbemanning i en bedrift.

Dommen presenteres av advokat Bjørn Inge Waage, Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall, samt advokat Jan Fougner, Advokatfirmaet Wiersholm og advokat Margrethe Meder, NHO.

Tid og sted: 21. nov. 2017 12:0013:30, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Saken gjelder gyldigheten av arbeidstidsbestemmelsene fastsatt ved Rikslønnsnemndas kjennelse av 27. februar 2017.

Tron Løkken Sundet, nestleder i Arbeidsretten, presenterer dommen.