Tidligere arrangementer - Side 13

Tid og sted: 5. sep. 2017 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Yifeng Chen, associate professor, Peking University Law school will present his research on Chinese labour law.

Tid og sted: 13. juni 2017 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Short introduction by Henner Gött, University of Gottingen.

Tid og sted: 2. mai 2017 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Advokat Thomas Talén, som førte saken for Posten, innleder om dommen. Kommentarer ved advokat Oddvar Lindbekk, som var arbeidstakerens prosessfullmektig.

Tid og sted: 18. apr. 2017 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Er retten til privatliv i arbeidsforhold tolket så utvidende av EMD at bestemmelsen nå også verner økonomiske og sosiale rettigheter?

Vitenskapelig assistent Kajsa Tafjord Normannseth presenterer avhandlingen sin.