Tidligere arrangementer - Side 14

Tid og sted: 28. mars 2017 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Advokat Kjell M. Brygfjeld, som førte saken for pilotene, innleder om dommen. Kommentarer fra prosessfullmektigene på arbeidsgiversiden.

Tid og sted: 7. mars 2017 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Postdoktor Marianne Jenum Hotvedt innleder til diskusjon om dommen.

Tid og sted: 14. feb. 2017 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Stipendiat Johann Ruben Leiss innleder.

Tid og sted: 7. feb. 2017 12:0013:00, St. Olavs gate 23. 3. etasje

Temaet for arbeidsrettslunsjen tirsdag 7. februar er emnebanken for masteroppgaver. Siktemålet er å oppdatere listen over forslag til masteroppgaver for å sikre at den angir interessante og aktuelle temaer av passende omfang.

Tid og sted: 31. jan. 2017 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Vitenskapelig assistent Katja Boye presenterer sitt avhandlingsprosjekt "Bakgrunnssjekk i arbeidsforhold. Hvilke regler kommer til anvendelse når arbeidsgiver innhenter og kontrollerer opplysninger om ansatte og jobbsøkere?"