Tidligere arrangementer - Side 2

Tid og sted: 26. apr. 2022 11:3013:00, Lødrups kjeller

Velkommen til Arbeidsrettslunsj der Vit.ass. Sigrid Frafjord Landa kommer for å presentera sitt avhandlingsprojekt "Hva er arbeidstid? En analyse av nyere praksis fra EU-og EFTA-domstolen".

Tid og sted: 4. nov. 2021 12:0013:00, Lødrups kjeller/Zoom

Velkommen til Arbeidsrettslunsj der Stipendiat Anne-Beth Meidell Engan vil presentere sitt avhandlingstema, «Erstatning i individuelle arbeidsforhold».

Bildet kan inneholde: sky, himmel, etterglød, kran, skumring.
Tid og sted: 21. okt. 2021 09:0013:00, Kjerka, Domus Media

Senter for europarett og arbeidsrettsgruppen inviterer til et halvdagsseminar om EMDs avgjørelse i Holship-saken

Tid og sted: 19. okt. 2021 12:0013:00, Lødrups kjeller/Zoom

Velkommen til Arbeidsrettslunsj der temaet for lunsjen er retten til å stå i stillingen.

Tid og sted: 21. sep. 2021 12:0013:00, Lødrups kjeller/Zoom

Velkommen til Arbeidsrettslunsj der temaet for lunsjen er EFTA-domstolens avgjørelse i sak E-11/20 Eyjólfur Orri Sverrisson v Island.