Tidligere arrangementer - Side 3

Tid og sted: 30. mai 2022 10:0011:30, Lødrups kjeller, Karl Johans gate 47, Domus Media

Stipendiat Eva Viktoria Folkow ved Institutt for privatrett, presenterer sitt doktorgradsprosjekt "Konkurrensklausuler i anställningsförhållanden".

Dr Konstantinos Polomarkakis is a Lecturer in Law, Exeter, is a visiting fellow at PluriCourts, UiO. He is working on a monograph on “The Judicial Making of Labour Law”.

Tid og sted: 3. mai 2022 15:0016:30, Kjerka, DMV

Et samarbeidsarrangement mellom Arbeidsrettsgruppen og Norsk arbeidsrettslig forening.

Tid og sted: 26. apr. 2022 11:3013:00, Lødrups kjeller

Velkommen til Arbeidsrettslunsj der Vit.ass. Sigrid Frafjord Landa kommer for å presentera sitt avhandlingsprojekt "Hva er arbeidstid? En analyse av nyere praksis fra EU-og EFTA-domstolen".

Tid og sted: 4. nov. 2021 12:0013:00, Lødrups kjeller/Zoom

Velkommen til Arbeidsrettslunsj der Stipendiat Anne-Beth Meidell Engan vil presentere sitt avhandlingstema, «Erstatning i individuelle arbeidsforhold».