Tidligere arrangementer - Side 4

Bildet kan inneholde: sky, himmel, etterglød, kran, skumring.
Tid og sted: 21. okt. 2021 09:0013:00, Kjerka, Domus Media

Senter for europarett og arbeidsrettsgruppen inviterer til et halvdagsseminar om EMDs avgjørelse i Holship-saken

Tid og sted: 19. okt. 2021 12:0013:00, Lødrups kjeller/Zoom

Velkommen til Arbeidsrettslunsj der temaet for lunsjen er retten til å stå i stillingen.

Tid og sted: 21. sep. 2021 12:0013:00, Lødrups kjeller/Zoom

Velkommen til Arbeidsrettslunsj der temaet for lunsjen er EFTA-domstolens avgjørelse i sak E-11/20 Eyjólfur Orri Sverrisson v Island.  

Bildet kan inneholde: brystholder, hår, ansikt, blond, øyenbryn.
Tid og sted: 6. apr. 2021 12:0013:00, Zoom

Velkommen til digital Arbeidsrettslunsj der Vitenskapelig assistent Thea Rabe vil presentere sitt arbeid på temaet "tariffbestemmelsenes rettslige stilling i den individuelle arbeidsavtalen".

Tid og sted: 18. mars 2021 12:0013:00, Zoom

Mandag 15. mars vil ekspertutvalget som har utredet administrative forhold ved Arbeidsretten overlevere sin rapport til arbeids- og sosialministeren.