Tidligere arrangementer - Side 6

Tid: 30. apr. 2020 12:0013:00

Førstkommende torsdag klokken 12:00 er det igjen tid for europarettslunsj.

Tid og sted: 28. apr. 2020 13:3017:00, Professorboligen

Vi har gleden av å invitere til et fagseminar og boklansering i anledning utgivelsen av boken Oppsigelse ved sykdom og sykefravær. Boken er skrevet av Anne-Beth Meidell Engan og Lasse Gommerud Våg, og gis ut av Universitetsforlaget.

Tid og sted: 25. nov. 2019 09:3018:00, Kjerka, Domus Media Vest

Arbeidsrettsgruppens høstseminar 2019.

Seminaret er åpent for deltakere i Forum for arbeidsrett. Forumet består av Arbeidsrettsgruppen og en videre krets engasjerte fagpersoner fra det arbeidsrettslige fagmiljøet.

Tid og sted: 16. okt. 2019 12:0013:00, Kjerka, DMV

Arbeidsrettsgruppen og Senter for europarett arrangerer et felles lunsjseminar.

Tid og sted: 18. sep. 2019 12:1513:15, Lødrups kjeller DMV

Velkommen til arbeidsrettslunsj med presentasjon av og diskusjon om masteravhandling. Benjamin Stokke Johnsen har vært vitenskapelig assistent tilknyttet Arbeidsrettsgruppen siden august. Han vil presentere sitt prosjekt, med arbeidstittelen «Domstolenes prøvingsintensitet i arbeidsrettslige styringsrettssaker».