Tidligere arrangementer - Side 6

Bildet kan inneholde: Hår, Ansiktshår, Ansikt, Panne, Skjegg.
Tid og sted: 11. juni 2019 12:0013:30, Lødrups kjeller DMV

Oppgaven problematiserer rekkevidden av kravet til "forutsigbarhet for arbeid" i en fast ansettelse, som følge av lovendringen i aml. § 14-9 første ledd. Særlig diskuteres i hvilken grad et "reelt arbeidsomfang" må forstås som en uttømmende presisering eller om vilkåret i visse tilfeller også gir arbeidstaker krav på en viss forutsigbarhet for arbeidstid og/eller inntekt. Oppgavens underproblemstillinger er aktualisert av den type kontraktsformer som aktualiserte lovendringen, og forsøker på denne måten å ha en praktisk tilnærming til stoffet.

Tid og sted: 21. mai 2019 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media

Sekretariatsleder for Domstolkommisjonen, Terese Smith Ulseth, kommer til oss for å drøfte arbeidsrettslige og konstitusjonelle spørsmål knyttet til dommeres tariffrettslige stilling. Hun gir følgende bakteppe for sin presentasjon.

Tid og sted: 8. mai 2019 09:3017:45, Kjerka, Karl Johans gate 47, Domus Media Vest

Arbeidsrettsgruppens vårseminar tar i år for seg tre temaer knyttet til internasjonal og norsk arbeidsrett i møte.

Tid og sted: 9. apr. 2019 12:0013:30, Lødrups kjeller DMV

Velkommen til arbeidsrettslunsj og presentasjon av Høyesteretts dom i Skanska-saken (HR-2019-424-A), avsagt 28. februar 2019.  

Tid og sted: 29. jan. 2019 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Velkommen til arbeidsrettslunsj!