Tidligere arrangementer - Side 7

Tid og sted: 8. mai 2019 09:3017:45, Kjerka, Karl Johans gate 47, Domus Media Vest

Arbeidsrettsgruppens vårseminar tar i år for seg tre temaer knyttet til internasjonal og norsk arbeidsrett i møte.

Tid og sted: 9. apr. 2019 12:0013:30, Lødrups kjeller DMV

Velkommen til arbeidsrettslunsj og presentasjon av Høyesteretts dom i Skanska-saken (HR-2019-424-A), avsagt 28. februar 2019.  

Tid og sted: 29. jan. 2019 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Velkommen til arbeidsrettslunsj!

Tid og sted: 22. jan. 2019 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Velkommen til arbeidsrettslunsj!

Tid og sted: 8. jan. 2019 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Velkommen til arbeidsrettslunsj og presentasjon av Høyesteretts dom i Norwegian-saken (HR-2018-2371-A), avsagt 12. desember 2018.