Tidligere arrangementer - Side 9

Tid og sted: 23. okt. 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Vitenskapelig assistent Jonas Thorsdalen Wik presenterer avhandlingen sin.

Tid og sted: 16. okt. 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Vitenskapelig assistent Nina Håkonsbakken Andersson presenterer avhandlingen sin.

Presentasjonen vil handle om adgangen til å innskrenke helsepersonells ønsker om å reservere seg mot arbeidsoppgaver, når reservasjonen er begrunnet i tanke-, samvittighets- og religionsfriheten i EMK artikkel 9.

Det er først og fremst nødvendighetskravet i artikkel 9 nr. 2 som vil bli nærmere belyst. 

Tid og sted: 18. sep. 2018 10:1511:00, Gamle fetsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Marie Nesvik ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Omgåelse (fraude à la loi) i norsk internasjonal privatrett, særlig belyst gjennom anvendelse av bekvemmelighetsflagg i sjøfartsforhold

 

Tid og sted: 26. juni 2018 12:0013:00, St. Olavsgate 23, 3. etasje

Velkommen til arbeidsrettslunsj og presentasjon av Høyesteretts dom om arbeidstid (HR-2018-1036A), avsagt 4. juni.

Tid og sted: 19. juni 2018 12:0013:00, St.Olavsgt. 23, 3.etasje

Velkommen til arbeidsrettslunsj med presentasjon av saken om Sauherad kommunes oppsigelse av en fastlegeavtale, som skal behandles i Høyesterett 28-30. august.