Høyesteretts dom i CHC-gruppen-saken om konsernansiennitet og nasjonalitetsdiskriminering (HR-2017-1943-A)

Saken dreier seg om bruk av ansiennitet som utvelgeseskriterium ved nedbemanning i en bedrift.

Dommen presenteres av advokat Bjørn Inge Waage, Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall, samt advokat Jan Fougner, Advokatfirmaet Wiersholm og advokat Margrethe Meder, NHO.

Les dommen på Lovdatas sider.

Publisert 24. nov. 2017 09:20 - Sist endret 24. nov. 2017 11:58