2018

Tidligere

Tid og sted: 11. des. 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Velkommen til arbeidsrettslunsj og presentasjon av Høyesteretts dom om valgrett (HR-2018-1944-A), avsagt 11. oktober 2018.

Tid og sted: 4. des. 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Velkommen til arbeidsrettslunsj!

Tid og sted: 20. nov. 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Velkommen til arbeidsrettslunsj!

Tid og sted: 23. okt. 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Vitenskapelig assistent Jonas Thorsdalen Wik presenterer avhandlingen sin.

Tid og sted: 16. okt. 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Vitenskapelig assistent Nina Håkonsbakken Andersson presenterer avhandlingen sin.

Presentasjonen vil handle om adgangen til å innskrenke helsepersonells ønsker om å reservere seg mot arbeidsoppgaver, når reservasjonen er begrunnet i tanke-, samvittighets- og religionsfriheten i EMK artikkel 9.

Det er først og fremst nødvendighetskravet i artikkel 9 nr. 2 som vil bli nærmere belyst. 

Tid og sted: 26. juni 2018 12:0013:00, St. Olavsgate 23, 3. etasje

Velkommen til arbeidsrettslunsj og presentasjon av Høyesteretts dom om arbeidstid (HR-2018-1036A), avsagt 4. juni.

Tid og sted: 19. juni 2018 12:0013:00, St.Olavsgt. 23, 3.etasje

Velkommen til arbeidsrettslunsj med presentasjon av saken om Sauherad kommunes oppsigelse av en fastlegeavtale, som skal behandles i Høyesterett 28-30. august.

Tid: 29. mai 2018 12:0013:00

Velkommen til arbeidsrettslunsj og presentasjon av Prezioso Linjebygg-dommen (HR-2018-880A)

Tid og sted: 22. mai 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Hvordan vil digitalisering og nye arbeids- og tilknytningsformer påvirke fremtidens arbeidsliv i Norden?

Fafo har, i samarbeid med forskere fra flere nordiske land, startet et tverrvitenskapelig forskningsprosjekt om fremtidens arbeidsliv. Prosjektet skal blant annet omfatte en studie av behov, hindre og muligheter for utvikling av arbeidsrettslig regulering. Prosjektet er finansiert av Nordisk ministerråd, og skal løpe frem til 2020.

Presentasjon ved postdoktor Marianne Jenum Hotvedt.

Åpent for alle.

Tid og sted: 17. apr. 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3, etasje

Innledning ved professor Tarjei Bekkedal, Senter for europarett.

Tid og sted: 20. mars 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Saken gjelder spørsmål om arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse der en person med rett til brukerstyrt personlig assistanse bytter leverandør av tjenesten.

Advokat Kjetil Edvardsen presenterer dommen.

Åpent for alle.

Tid og sted: 13. mars 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Vitenskapelig assistent Nina Håkonsbakken Andersson presenterer sitt avhandlingsprosjekt.

Tid og sted: 27. feb. 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Har domstolene adgang til å foreta en selvstendig rimelighets- eller forholdsmessighetsvurdering i saker om oppsigelse og avskjed av statsansatte? Problemstillingen er blant annet aktualisert av den nye statsansatteloven som trådte i kraft 1. juli 2017 og av Høyesteretts avgjørelse i HR-2017-2479-A, som gjaldt avskjed av en major i Forsvaret.

Presentasjon ved postdoktor Marianne Jenum Hotvedt.

Åpent for alle.

Tid og sted: 20. feb. 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

– de overførte arbeidstakernes rett til å beholde individuelle arbeidsvilkår som følger av tariffavtale som den tidligere arbeidsgiver var bundet av etter aml. § 16-2 andre ledd, tredje og fjerde punktum.

Student Sindre Christensen presenterer sitt masteroppgaveprosjekt.

Tid og sted: 6. feb. 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Vitenskapelig assistent Ingrid Kverneland Mogstad presenterer sitt avhandlingsprosjekt.

Tid og sted: 16. jan. 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Saken gjelder spørsmål om arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse der en person med rett til brukerstyrt personlig assistanse bytter leverandør av tjenesten.

Advokat Kjetil Edvardsen presenterer dommen.

Åpent for alle.

Tid og sted: 9. jan. 2018 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Internt planleggingsmøte for forskergruppen.