Aleris-dommen (HR-2017-2277-A)

Saken gjelder spørsmål om arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse der en person med rett til brukerstyrt personlig assistanse bytter leverandør av tjenesten.

Advokat Kjetil Edvardsen presenterer dommen.

Åpent for alle.

Les dommen på Lovdatas sider.

 

Vi serverer kaffe, te og frukt. 

Ta gjerne med matpakken!

Publisert 16. jan. 2018 08:30 - Sist endret 19. feb. 2018 08:24