Prezioso Linjebygg-dommen

Velkommen til arbeidsrettslunsj og presentasjon av Prezioso Linjebygg-dommen (HR-2018-880A)

Foto: Tore Sætre

Saken gjaldt sammenhengen mellom opp- og nedbemanningsprosesser, og hvilke aktsomhetskrav som må kunne stilles til arbeidsgivere i forbindelse med tidsnære ansettelses- og oppsigelsesprosesser.
 
Advokatene Oddvar Lindbekk og Erik Wold presenterer dommen.
 
Åpent for alle!
Publisert 16. mai 2018 09:09 - Sist endret 18. juni 2020 13:46