Arbeidsgivers styringsrett i møte med arbeidstakers religions-, livssyns- og samvittighetsfrihet

Vitenskapelig assistent Nina Håkonsbakken Andersson presenterer sitt avhandlingsprosjekt.

Publisert 17. jan. 2018 20:59 - Sist endret 2. mars 2018 10:58