Fastlegers samvittighetsfrihet

Velkommen til arbeidsrettslunsj med presentasjon av saken om Sauherad kommunes oppsigelse av en fastlegeavtale, som skal behandles i Høyesterett 28-30. august.

Bilde: https://nursingschoolsnearme.com/

Saken gjelder en fastlegeavtale som ble oppsagt av kommunen fordi fastlegen av samvittighetsgrunner reserverte seg mot å legge inn spiral. Hun reiste sak mot Sauherad kommune med påstand om at oppsigelsen var ugyldig, og at den krenket hennes samvittighets- og religionsfrihet. Hun tapte i tingretten, men fikk medhold i lagmannsretten.

Saken behandles i Høyesterett 28. – 30. august. Frode Lauareid fra KS, som kommer for å presentere saken, er prosessfullmektig for kommunen. 


Arrangementet er åpent for alle!

 

 

 

Publisert 15. juni 2018 13:41 - Sist endret 15. juni 2018 13:41