Er reisetid arbeidstid?

Velkommen til arbeidsrettslunsj og presentasjon av Høyesteretts dom om arbeidstid (HR-2018-1036A), avsagt 4. juni.

Saken gjaldt hvorvidt tid som en polititjenestemann har brukt på reiser til og fra et annet arbeidssted enn hans vanlige og utenom alminnelig arbeidstid, er å anse som arbeidstid i relasjon til vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 10. Spørsmålet er videre om tjenestemannen bare har krav på reisetidsgodtgjørelse, eller om reisetiden skal godtgjøres som arbeidstid med overtidstillegg.

Prosessfullmektigene i saken kommer til oss for å presentere og diskutere Høyesteretts avgjørelse. Merete Furesund og Tore Lerheim innleder og Siri Kristiansen kommenterer.

Arrangementet er åpent for alle!

 

 

Publisert 8. juni 2018 11:38 - Sist endret 8. juni 2018 11:38