Valgrett ved virksomhetsoverdragelse

Velkommen til arbeidsrettslunsj og presentasjon av Høyesteretts dom om valgrett (HR-2018-1944-A), avsagt 11. oktober 2018.

Saken gjaldt en arbeidstaker på 60 år som ble overført til ny arbeidsgiver som følge av salg av den del av virksomheten som hun var tilknyttet. Dommen berører vilkårene for valgrett, særlig betydningen av at muligheten for AFP ved 62 år ville falle bort ved virksomhetsoverdragelsen. 

Prosessfullmektigene og partshjelperne i saken, Anne Marie Due, Jan Roald Heiberg, Margrethe Meder og Pål Behrens, kommer til oss for å presentere og diskutere Høyesteretts avgjørelse. 

Arrangementet er åpent for alle!

Publisert 21. nov. 2018 14:09 - Sist endret 21. nov. 2018 14:09