Småkravsprosess i arbeidsrettskonflikter

Velkommen til arbeidsrettslunsj!

Erik Råd Herlofsen, partner og daglig leder i advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL), vil gjennomgå og kommentere Høyesteretts kjennelse av 13. april 2018 (HR-2018-679-U), hvor Høyesterett kom til at et krav om erstatning grunnet usaklig oppsigelse kan behandles etter tvistelovens regler om "småkravsprosess", med den konsekvens at det ikke kan kreves arbeidslivskyndige meddommere. 

Arrangementet er åpent for alle!

 

Publisert 15. nov. 2018 09:10 - Sist endret 15. nov. 2018 09:10