Internasjonale konvensjoners betydning på arbeidsrettens områder

Innledning ved professor Tarjei Bekkedal, Senter for europarett.

Publisert 22. mars 2018 10:30 - Sist endret 22. mars 2018 10:30