Tvungen lønnsnemnd og tariffautonomi som menneskerettighet

Vitenskapelig assistent Ingrid Kverneland Mogstad presenterer sitt avhandlingsprosjekt.

Temaet for oppgaven er grensene for innholdet i Rikslønnsnemndas kjennelser ved tvungen lønnsnemnd sett i lys av fagforeningers organisasjonsfrihet nedfelt i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner og Grunnloven.

Hovedfokus under presentasjonen vil være om og eventuelt hvordan EMK artikkel 11 kan bidra i denne sammenhengen. Friheten til forhandlinger og å slutte avtaler er da sentralt. Hvilken karakter har disse rettighetene?

Publisert 17. jan. 2018 20:53 - Sist endret 5. feb. 2018 10:44