Reservasjonsrett for helsepersonell

Vitenskapelig assistent Nina Håkonsbakken Andersson presenterer avhandlingen sin.

Presentasjonen vil handle om adgangen til å innskrenke helsepersonells ønsker om å reservere seg mot arbeidsoppgaver, når reservasjonen er begrunnet i tanke-, samvittighets- og religionsfriheten i EMK artikkel 9.

Det er først og fremst nødvendighetskravet i artikkel 9 nr. 2 som vil bli nærmere belyst. 

Publisert 11. okt. 2018 12:12 - Sist endret 11. okt. 2018 12:12