Kvalitative minstekrav til fast ansettelse

Vitenskapelig assistent Jonas Thorsdalen Wik presenterer avhandlingen sin.

Jonas Thorsdalen Wik har jobbet som vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett siden august 2018. Han skriver avhandling om kvalitative minstekrav til fast ansettelse. Tematikken er aktualisert av utbredelsen av andelen personer som er fast ansatt, men som av ulike grunner mangler forutsigbarhet for når og hvor mye arbeid vedkommende skal utføre. Sentralt i oppgaven står lovendringene i arbeidsmiljøloven som trer i kraft fra 01.01.2019, samt rettsvirkningene av eventuelle brudd på disse reglene. Oppgaven tar også sikte på å innta et internasjonalt perspektiv i diskusjonen om rettslig regulering i møte med «nulltimerskontrakter» og lignende tilknytningsformer.

Avhandlingen er fortsatt i en innledende fase. Lunsjforedraget vil i hovedsak inneholde en generell redegjørelse for aktuelle rettslige problemstillinger, samt fungere som en arena for innspill og tanker om struktur, utfordringer og veivalg i den videre prosessen.

 

Publisert 22. okt. 2018 14:38 - Sist endret 22. okt. 2018 14:38