2019

Tidligere

Tid og sted: 16. okt. 2019 12:0013:00, Kjerka, DMV

Arbeidsrettsgruppen og Senter for europarett arrangerer et felles lunsjseminar.

Tid og sted: 18. sep. 2019 12:1513:15, Lødrups kjeller DMV

Velkommen til arbeidsrettslunsj med presentasjon av og diskusjon om masteravhandling. Benjamin Stokke Johnsen har vært vitenskapelig assistent tilknyttet Arbeidsrettsgruppen siden august. Han vil presentere sitt prosjekt, med arbeidstittelen «Domstolenes prøvingsintensitet i arbeidsrettslige styringsrettssaker».

Bildet kan inneholde: Hår, Ansiktshår, Ansikt, Panne, Skjegg.
Tid og sted: 11. juni 2019 12:0013:30, Lødrups kjeller DMV

Oppgaven problematiserer rekkevidden av kravet til "forutsigbarhet for arbeid" i en fast ansettelse, som følge av lovendringen i aml. § 14-9 første ledd. Særlig diskuteres i hvilken grad et "reelt arbeidsomfang" må forstås som en uttømmende presisering eller om vilkåret i visse tilfeller også gir arbeidstaker krav på en viss forutsigbarhet for arbeidstid og/eller inntekt. Oppgavens underproblemstillinger er aktualisert av den type kontraktsformer som aktualiserte lovendringen, og forsøker på denne måten å ha en praktisk tilnærming til stoffet.

Tid og sted: 21. mai 2019 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media

Sekretariatsleder for Domstolkommisjonen, Terese Smith Ulseth, kommer til oss for å drøfte arbeidsrettslige og konstitusjonelle spørsmål knyttet til dommeres tariffrettslige stilling. Hun gir følgende bakteppe for sin presentasjon.

Tid og sted: 9. apr. 2019 12:0013:30, Lødrups kjeller DMV

Velkommen til arbeidsrettslunsj og presentasjon av Høyesteretts dom i Skanska-saken (HR-2019-424-A), avsagt 28. februar 2019.  

Tid og sted: 29. jan. 2019 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Velkommen til arbeidsrettslunsj!

Tid og sted: 22. jan. 2019 12:0013:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Velkommen til arbeidsrettslunsj!

Tid og sted: 8. jan. 2019 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Velkommen til arbeidsrettslunsj og presentasjon av Høyesteretts dom i Norwegian-saken (HR-2018-2371-A), avsagt 12. desember 2018.