Presentasjon og diskusjon om Skanska-dommen.

Velkommen til arbeidsrettslunsj og presentasjon av Høyesteretts dom i Skanska-saken (HR-2019-424-A), avsagt 28. februar 2019.  

Saken gjaldt gyldigheten av oppsigelser ved nedbemanning og reiste særlig spørsmålet om hvilken vekt arbeidsgiveren må legge på arbeidstakernes ansiennitet ved utvelgelsen. Prosessfullmektigene i saken, Edvard Bakke, Jarl Borgvin Dørre og Elisabeth Grannes, kommer til oss for å presentere og diskutere dommen. 

Lunsjen er åpen for alle. 

Det serveres kaffe og te.

Velkommen!  
 

Publisert 27. mars 2019 15:16 - Sist endret 29. mars 2019 13:41