Arbeidsrettslunsj: Presentasjon og diskusjon om masteravhandling om kravene til fast ansettelse ved vitenskapelig assistent Jonas Thorsdalen Wik

Oppgaven problematiserer rekkevidden av kravet til "forutsigbarhet for arbeid" i en fast ansettelse, som følge av lovendringen i aml. § 14-9 første ledd. Særlig diskuteres i hvilken grad et "reelt arbeidsomfang" må forstås som en uttømmende presisering eller om vilkåret i visse tilfeller også gir arbeidstaker krav på en viss forutsigbarhet for arbeidstid og/eller inntekt. Oppgavens underproblemstillinger er aktualisert av den type kontraktsformer som aktualiserte lovendringen, og forsøker på denne måten å ha en praktisk tilnærming til stoffet.

Bildet kan inneholde: Hår, Ansiktshår, Ansikt, Panne, Skjegg.

Lunsjen er åpen for alle. Det serveres kaffe og te.

 

Velkommen! 

Publisert 3. juni 2019 09:37 - Sist endret 4. juni 2019 09:09