Velkommen til arbeidsrettslunsj og diskusjon om dommeres tariffrettslige stilling

Sekretariatsleder for Domstolkommisjonen, Terese Smith Ulseth, kommer til oss for å drøfte arbeidsrettslige og konstitusjonelle spørsmål knyttet til dommeres tariffrettslige stilling. Hun gir følgende bakteppe for sin presentasjon.

Dommerne står i en særlig stilling når det gjelder lønnsfastsettelse og tariff. I 1999 ble det inngått en kortfattet protokoll om å unnta dommerstillingene fra hovedtariffavtalen i staten. I stedet ble det avtalt at dommernes lønn fastsettes av departementet (i dag KMD). Bakgrunnen var dårlig lønnsutvikling innenfor forhandlingssystemet. Det medførte blant annet at dommerne ikke har en del rettigheter som er regulert i hovedavtalen (HA), herunder reglene om medbestemmelse.  Denne ordningen reiser en del rettslige spørsmål, både arbeidsrettslige og konstitusjonelle.

 

Lunsjen er åpen for alle og finner sted tirsdag 21. mai kl. 12.00-ca. 13.00 i Lødrups kjeller i Domus Media Vest, Karl Johans gate 47 (Midtbygningen, inngang ved aulakjelleren). Det serveres kaffe og te.

 

Velkommen! 

Publisert 17. mai 2019 22:08 - Sist endret 17. mai 2019 22:20