Arbeidsgiveransvar i konsern

Velkommen til arbeidsrettslunsj og presentasjon av Høyesteretts dom i Norwegian-saken (HR-2018-2371-A), avsagt 12. desember 2018.

Saken gjaldt spørsmålet om arbeidsgiveransvar for andre konsernselskap enn det arbeidstakerne formelt var ansatt i, og dommen berører blant annet grensen mellom innleie og entreprise og læren om arbeidsgiveransvar på særskilt grunnlag. Prosessfullmektigene i saken, Christen Horn Johannessen og Tarjei Thorkildsen, kommer til oss for å presentere og diskutere dommen.

Arrangementet er åpent for alle!

Merk at stedet denne gangen er Lødrups kjeller i Domus Media Vest, Karl Johans gate 47 (Midtbygningen, inngang ved aulakjelleren).

Publisert 4. jan. 2019 12:37 - Sist endret 4. jan. 2019 12:37