Europarettslunsj torsdag kl. 12

Førstkommende torsdag klokken 12:00 er det igjen tid for europarettslunsj.

Følgende står på lunsjprogrammet:
•    Felles lunsj med arbeidsrettsgruppen om sak C-298/18 Grafe und Pohle [ECLI:EU:C:2020:121]
o    Saken gjelder rekkevidden av virksomhetsoverdragelsesbegrepet i kjølvannet av en offentlig anbudskonkurranse om drift av bussruter.
o    EU-domstolens avgjørelse kan ha stor betydning for de ansatte som blir påvirket av de mange anbudskonkurransene i transportsektoren i Norge, slik som på jernbanen eller i ambulanseflytjenesten.
o    Professor Johann Mulder innleder.

Annet:
•    EFTA-domstolen har publisert sin årsrapport for 2019
 

Publisert 30. apr. 2020 09:33 - Sist endret 30. apr. 2020 09:36