Arbeidsrettslunsj

Velkommen til arbeidsrettslunsj, tirsdag 3. november kl. 12–13. Masteravhandlingstudent Dina Calligaro Ness Ingebrigtsen vil presentere arbeidet med masteravhandlingen med arbeidstittel "Arbeidsgivers styringsrett i møte med arbeidstakers religionsfrihet. Særlig om bruk av religiøse plagg og symboler på arbeidsplassen".

Problemstillingen er i hovedsak hvilken adgang arbeidsgiver har til å nekte sine ansatte å bære religiøse plagg og symboler på arbeidsplassen. Fokuset i oppgaven vil ligge på hvordan arbeidstakers religionsfrihet og diskrimineringsvern setter skranker for arbeidsgivers styringsrett på dette området. Presentasjonen vil være konsentrert til hovedproblemstillingen og aktuelle underproblemstillinger, samt til hvordan de kan løses.

Publisert 28. okt. 2020 15:57 - Sist endret 3. nov. 2020 09:52