Arbeidsrettslunsj

Tirsdag klokken 12:00 er det igjen tid for arbeidsrettslunsj, denne gangen via videomøteplattformen Zoom.

Professor Stein Evju vil presentere sin utredning i domstolkommisjonen Lønnsfastsettelse for dommere – Ordninger og alternativer (vedlegg til NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring).

Publisert 19. nov. 2020 14:23 - Sist endret 24. nov. 2020 11:00