2021

Sist endret 18. aug. 2021 12:47 av Mona Østvang Ådum

Velkommen til digital Arbeidsrettslunsj der Vitenskapelig assistent Thea Rabe vil presentere sitt arbeid på temaet "tariffbestemmelsenes rettslige stilling i den individuelle arbeidsavtalen".

Sist endret 17. sep. 2021 17:20 av Ørnulf Kristiansen

Velkommen til Arbeidsrettslunsj der temaet for lunsjen er EFTA-domstolens avgjørelse i sak E-11/20 Eyjólfur Orri Sverrisson v Island.  

Sist endret 14. okt. 2021 09:54 av Ørnulf Kristiansen

Velkommen til Arbeidsrettslunsj der temaet for lunsjen er retten til å stå i stillingen.

Sist endret 29. okt. 2021 11:36 av Ørnulf Kristiansen

Velkommen til Arbeidsrettslunsj der Stipendiat Anne-Beth Meidell Engan vil presentere sitt avhandlingstema, «Erstatning i individuelle arbeidsforhold».

Sist endret 10. mars 2021 10:30 av Ørnulf Kristiansen

Mandag 15. mars vil ekspertutvalget som har utredet administrative forhold ved Arbeidsretten overlevere sin rapport til arbeids- og sosialministeren.

Sist endret 10. mars 2021 10:18 av Ørnulf Kristiansen